Samochód, pociąg i opiekun nie zawsze wystarczy

Organizacja przez gminę transportu dziecka niepełnosprawnego nie może być realizowana ze szkodą dla małoletniego.

Publikacja: 03.04.2024 04:30

Samochód, pociąg i opiekun nie zawsze wystarczy

Foto: Adobe Stock

Matka złożyła w urzędzie miejskim wniosek w sprawie dowozu niepełnosprawnego dziecka do przedszkola samochodem, (busem)/autobusem, będącym w dyspozycji gminy.

Burmistrz poinformował matkę, że gmina spełni obowiązek ciążący na niej na mocy art. 32 ust. 6 oraz art. 31 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (u.p.o.), tzn. zapewni jej synowi dowóz z wykorzystaniem środków komunikacji publicznej wraz z wynajętym samochodem oraz zapewni opiekuna dziecku podczas całego przejazdu do i z przedszkola. Taki przewóz do, jak i z przedszkola miał polegać na odbiorze dziecka spod domu samochodem, przejeździe pociągiem w obie strony i transporcie autem z powrotem pod dom. Burmistrz poinformował matkę, że gdyby zdecydowała się na dowóz syna we własnym zakresie, to proponuje jej zwrot kosztów przewozu.

Pozostało 84% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego