fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Węgiel

Grupa TDJ przejęła kontrolę nad Kopex

Fotorzepa/Magdalena Jodłowska
Wczoraj pomiędzy spółkami Grupy Kopex, spółką zależną TDJ. oraz siedmioma bankami, podpisano porozumienie, które restrukturyzuje zadłużenie Kopex.
Oznacza to spełnienie ostatniego warunku koniecznego do nabycia przez spółkę zależną TDJ większościowego pakietu akcji Kopex.
Przejęcie przez należącą do Tomasza Domogały Grupę TDJ kontroli nad Kopex. wieńczy największą akwizycję w branży producentów maszyn w Polsce. Transakcja warta 880 mln zł umożliwi kontynuację restrukturyzacji Grupy Kopex i połączyć jej aktywa z Grupą FAMUR. Spółka chce zbudować silnego dostawcę kompleksowych rozwiązań dla przemysłu wydobywczego w skali globalnej.
– Przejęcie kontroli nad Kopex. przez TDJ to wielki dzień dla naszej firmy i ważne wydarzenie dla całej branży okołogórniczej. Osiągnęliśmy cel, do którego konsekwentnie dążyliśmy od wielu lat. Otworzyliśmy drogę do połączenia potencjału Famuru i Kopeksu, którego celem jest stworzenie silnej firmy z Polski, odnoszącej sukcesy na rynku maszyn górniczych w skali globalnej. Dziękuję wszystkim osobom, które swoją pracą, decyzjami i zaangażowaniem przyczyniły się do tego, że dzisiejsza transakcja stała się faktem – mówi Tomasz Domogała, Przewodniczący Rady Nadzorczej TDJ.
Podpisane porozumienie kończy trwającą od lat rywalizację dwóch największych spółek na zapleczu polskiego górnictwa.
- Kopex i FAMUR konkurowały oraz współpracowały od dawna, a od teraz będą mogły lepiej realizować wspólne cele, posiadając tego samego głównego właściciela – dodaje Krzysztof Jędrzejewski, większościowy akcjonariusz Kopeksu.
Jak podkreśla TDJ, w transakcję przejęcia większościowego pakietu akcji Kopex, spółka Domogały zaangażowała wyłącznie własne środki, przejmując jednocześnie ryzyka związane z sytuacją finansową Grupy Kopex. robił to etapami: TDJ nabył 10 proc. pakiet akcji Kopex S.A. w styczniu 2014 roku, a następnie zwiększył zaangażowanie do niemal 33 proc. w maju 2016 roku. Dzisiejsza transakcja zwiększa posiadany pakiet do 66 proc. i daje TDJ kontrolę nad Grupą Kopex. TDJ jest także właścicielem 72 proc. akcji FAMUR.
TDJ to polska firma inwestycyjna należąca do Tomasza Domogały.
Portfel TDJ obejmuje spółki przemysłowe, takie jak między innymi notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie FAMUR, Zamet Industry i PGO TDJ inwestuje również aktywnie w branży nieruchomości poprzez swoją spółkę TDJ Estate, a także w obszarze Venture Capital.
– Najważniejszym wyzwaniem stojącym obecnie przed nami jest odzyskanie rentowności przez Grupę Kopex i wypełnienie wszystkich zobowiązań wobec wierzycieli finansowych spółki zgodnie z zawartą umową restrukturyzacji finansowej. W najbliższym czasie rozpoczniemy również pracę nad stworzeniem optymalnego modelu integracji potencjału Grupy Kopex z Grupą FAMUR, tak aby już na początku przyszłego roku móc ten proces rozpocząć – mówi Tomasz Domogała, właściciel TDJ w oświadczeniu przesłanym do rekacji „Rzeczpospolitej".
Podpisana umowa określa ogólne warunki restrukturyzacji zadłużenia finansowego Grupy Kopex. Porozumienie dotyczy m.in. kredytów i gwarancji udzielonych Kopex przez PKO BP, Pekao, ING Bank Śląski, BGŻ BNP Paribas oraz HSBC Bank Polska Łączna wartość zobowiązań wynosi ok. 620 mln zł.
– Realizowany projekt wpisuje się w ogólnoświatowy trend konsolidacyjny w naszej branży, który mogliśmy zaobserwować w ostatnich latach w Niemczech, Stanach Zjednoczonych czy na Ukrainie - podkreśla Mirosław Bendzera, Prezes Zarządu FAMUR.
- Dzięki niemu będziemy dysponować szerokim portfolio produktów i usług oraz wypracowanymi przez lata modelami postępowań na konkretnych rynkach. To olbrzymi potencjał pozwalający na zbudowanie silnej polskiej firmy, która dysponując nowoczesną i konkurencyjną ofertą, jest gotowa do realizacji kompleksowych projektów o charakterze wydobywczo-energetycznym. Tym samym będziemy w stanie zintensyfikować realizację programu ekspansji zagranicznej Go Global i skutecznie konkurować na globalnym rynku – dodaje.
Głównym wyzwaniem dla TDJ będzie kontynuacja rozpoczętego przed kilkoma miesiącami programu restrukturyzacji operacyjnej Kopeksu. Jest on niezbędny ze względu na sytuację spółki i konieczność szybkiego odzyskania rentowności. Plan połączenia potencjału Famuru i Kopeksu zostanie opracowany w I kw. 2017 r. Produkty obu spółek dostępne są na rynkach w 30 krajach, na pięciu kontynentach. Sumaryczna wartość ich eksportu w 2015 r. i pierwszym półroczu 2016 r. wynosiła blisko 1 mld zł.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA