fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: kiedy stosować preferencyjne opodatkowanie w budownictwie

Fotorzepa, Marta Bogacz
Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu domu objętego społecznym programem mieszkaniowym podlega 8-proc. VAT, ale umieszczenie ich na garażu wymaga naliczenia podstawowej stawki podatku.

Wykończenie mieszkań z niższym podatkiem

- W ramach kompleksowej usługi wykończenia i modernizacji mieszkań pod klucz spółka świadczy też usługi polegające m.in. na wykonaniu:

- tzw. białego montażu, czyli na kompleksowym wyposażeniu łazienki i kuchni w umywalki, zlewy, brodziki, kabiny prysznicowe, wanny, bidety, toalety, sauny, armaturę, itp. Armatura to m.in. linie wodne, krany, zawory, instalacje dopływowe i odpływowe wody (czynności związane z ich montażem to czynności instalacyjno-montażowe, których wynikiem jest utworzenie instalacji wodnej w pomieszczeniach; armatura ta jest elementem końcowym instalacji wodnej dopływowej i odpływowej);

- przeróbek instalacji, montażu kominków, adaptacji pomieszczeń według projektu klienta, w tym koniecznego przesunięcia ścianek działowych;

- usługi malowania, flizowania i układania podłóg.

Usługi malowania, flizowania, układania podłóg, przeróbki instalacji, adaptacji pomieszczeń oraz montażu armatury są wykonywane w ramach budowy, remontu, modernizacji, przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Czy do tych usług spółka może stosować preferencyjną stawkę VAT?

Gdy przedmiotem umowy z klientem są usługi polegające na wykonaniu:

- tzw. białego montażu, czyli na kompleksowym wyposażeniu łazienki i kuchni w umywalki, zlewy, brodziki, kabiny prysznicowe, wanny, bidety, toalety, sauny, armaturę, itp.;

- przeróbek instalacji, montażu kominków, adaptacji pomieszczeń według projektu klienta, w tym koniecznego przesunięcia ścianek działowych;

- usługi malowania, flizowania, układania podłóg

– które są powiązane w sposób trwały z konstrukcją budynku budynku/lokalu bądź z elementami konstrukcyjnymi budynku, tworzącymi jako całość określoną funkcję użytkową, i usługi te są wykonywane w ramach budowy, modernizacji i przebudowy obiektów zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to zastosowanie znajduje 8-proc. stawka VAT. Usługi te mają bowiem na celu unowocześnienie i trwałe ulepszenie istniejącego obiektu budowlanego, prowadząc do zwiększenia jego wartości użytkowej (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 26 maja 2014 r., IBPP2/443-137/14/RSz).

Zakład opiekuńczo leczniczy zalicza się do programu

- Czy do budowy budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego (klasa 1264 PKOB) można zastosować 8-proc. stawkę VAT?

8-proc. stawkę podatku stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (zob. art. 42 ust. 12 ustawy o VAT). Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się m.in. obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych (zob. art. 42 ust. 12a ustawy o VAT).

Usługi w zakresie budowy (remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy) budynku zakładu opiekuńczo-leczniczego, sklasyfikowanego wg PKOB w klasie 1264, podlegają opodatkowaniu według preferencyjnej 8-proc. stawki VAT. Jest to bowiem budynek, w którym instytucja ochrony zdrowia świadczy usługi zakwaterowania wraz z opieką lekarską i pielęgniarską, czyli obiekt budownictwa mieszkaniowego objętego społecznym programem mieszkaniowym (por. interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 10 czerwca 2014 r., IPPP2/443-262/14-4/RR; interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 września 2015 r., ILPP1/4512-1-468/15-4/TK; interpretację ministra finansów z 8 stycznia 2015 r., PT8/033/161.2/943/14/WCX/15).

Jak wyjaśnił NSA w wyroku z 11 stycznia 2011 r. (I FSK 248/10) „(...) pod pojęciem »budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych« należy rozumieć takie budynki, w których podstawową działalnością jest zakwaterowanie osób, a opieka medyczna jest zagwarantowana dodatkowo, ubocznie (...)."

Uwaga! Gdy obiekt budowlany, w którym wykonywane są prace (np. prace konserwacyjne), nie jest wyłącznie budynkiem instytucji ochrony zdrowia świadczącej usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, to należy do tych czynności zastosować podstawową 23-proc. stawkę VAT (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2015 r., IPPP2/4512-228/15-4/KOM).

Koszary do przebudowy

- Czy do robót budowlanych polegających na przebudowie budynku koszarowego (PKOB 1130) można zastosować 8-proc. stawkę VAT?

Jeśli budynek mieści się w pozycji PKOB 1130, to jest on obiektem zaliczanym do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Wykonane przez podatnika usługi polegające na jego przebudowie, podlegają więc opodatkowaniu preferencyjną stawką VAT w wysokości 8 proc. (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 8 października 2014 r., ITPP1/443-786/14/BK).

>Przeróbka garażu na budynek socjalny z preferencją

Do przebudowy budynku niemieszkalnego na mieszkalny można zastosować preferencyjną stawkę VAT. Przykładowo, roboty związane z przebudową budynku głównego i garażowego po pogotowiu ratunkowym na budynek mieszkalny wielorodzinny z mieszkaniami socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną, wykonywane wewnątrz budynku, należy opodatkować stawką preferencyjną, jeżeli przebudowany budynek będzie zaliczony do obiektów budownictwa mieszkaniowego. Zmiana przeznaczenia i klasyfikacji obiektu budowlanego powinna znajdować potwierdzenie w stosownej dokumentacji (np. zawartych umowach, w decyzji o pozwoleniu na budowę). Natomiast roboty wykonywane poza tym budynkiem i rozbiórka przyległych budynków gospodarczych będą opodatkowane stawką podstawową (interpretacja ministra finansów z 8 maja 2014 r., PT8/033/16/129/SBA/12/PT-1024/RD43030).

Pomieszczenia węzła ciepłowniczego

- Przedsiębiorca wykonuje usługę remontu pomieszczeń węzła ciepłowniczego w budynku mieszkalnym (PKOB 1122). Umowa dotyczy tylko pomieszczeń znajdujących się wewnątrz budynku. Jaką stawkę VAT należy zastosować do tych prac?

Do usług remontowych wykonywanych w pomieszczeniach węzłów ciepłowniczych w budynku mieszkalnym (PKOB 1122) – gdy umowa obejmuje tylko wykonanie tych prac – należy zastosować podstawową, 23-proc. stawkę VAT (interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 2 września 2014 r., IPTPP1/443-455/14-4/IG).

Prace można zlecić

- Czy zlecenie robót budowlanych podwykonawcom ma znaczenie dla zastosowania 8-proc. stawki VAT?

Jeśli roboty przeprowadzane w procesie budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy wykonywane są w bryle obiektu budowlanego zaliczanego do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, to podatnik ma prawo do opodatkowania tych usług 8-proc. stawką VAT bez względu na to, że faktyczne wykonanie usługi zleca podwykonawcom (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 5 czerwca 2014 r., ITPP1/443-269/14/AJ; interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 25 sierpnia 2015 r., IPPP2/4512-528/15-2/MJ).

Własny materiał – bez znaczenia

- Czy usługi wykonania murów nośnych oraz działowych z użyciem własnego materiału można objąć preferencyjną stawką VAT?

Usługi wykonania murów nośnych oraz działowych z użyciem własnego materiału będą opodatkowane 8-proc. stawką podatku, jeśli zostaną wykonane w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 19 maja 2014 r., IPTPP1/443-115/14-4/MG).

Gdzie zamocować kolektor

- Montuję instalacje fotowoltaiczne (kolektory słoneczne, panele słoneczne) w obiektach budownictwa mieszkaniowego (budynki mieszkalne jednorodzinne) objętych społecznym programem mieszkaniowym. Jaką stawkę VAT powinienem zastosować, gdy instalacje fotowoltaiczne montowane są na dachu obiektu, na dachu innych budynków, np. garażu, oraz bezpośrednio na gruncie?

Do usług montażu instalacji fotowoltaicznych:

- w bryle – np. na dachu, na ścianie, garażu – budynku mieszkalnego – stosuje się 8-proc. stawkę VAT;

- poza bryłą takiego budynku (np. na gruncie) lub na dachu innego budynku (np. garażu) – stosuje się 23-proc. stawkę podatku.

Takie stanowisko można znaleźć w interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 24 sierpnia 2015 r. (IPPP1/4512-702/15-2/AW); interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 3 lipca 2015 r. (IBPP2/4512-347/15/JJ) oraz interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 marca 2014 r. (ILPP2/443-31/14-2/MR).

Uwaga! W przypadku usług montażu elektrowni wiatrowej w obiektach budownictwa mieszkaniowego objętych społecznym programem mieszkaniowym postępuje się tak samo. Montaż w bryle budynku podlega 8-proc. VAT, poza bryłą budynku – 23 proc. (interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 lipca 2015 r., ILPP1/4512-1-332/15-4/MK).

Nie ma podstaw, aby 8-proc. stawkę stosować do usługi polegającej na przygotowywaniu projektów ekologicznych systemów grzewczych (kolektory słoneczne), Usługi projektowe podlegają opodatkowaniu VAT wysokości 23 proc. (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 6 sierpnia 2014 r., IBPP2/443-439/14/JJ).

Winda jest integralnym elementem świadczenia

- Czy do kompleksowej usługi polegającej na dostarczeniu zamówionej windy, jej montażu i instalacji w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym można zastosować preferencyjną 8-proc. stawkę VAT?

Roboty budowlane polegające na montażu i instalacji wind (obejmujące dostawę windy) w budynkach objętych społecznym programem mieszkaniowym, są objęte preferencyjną stawką podatkową. Klientom nie zależy na samym dostarczeniu towaru w postaci wind, ale na prawidłowym ich zamontowaniu i funkcjonowaniu w obiekcie budownictwa mieszkaniowego. Działania podatnika powinny być zatem traktowane jako jednolita całościowo usługa, objęta jedną stawką VAT. Dla inwestora (klienta) istotna jest bowiem określona robota budowlana (zamontowanie windy), a nie zakup samego towaru, który jest jedynie integralnym elementem zleconej usługi budowlanej (interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 4 marca 2014 r., IPPP3/443-562/11/12-8/S/LK).

Remont kotłowni

- Wspólnota mieszkaniowa zleciła wykonanie remontu kotłowni. Budynek kotłowni jest konstrukcją podziemną i znajduje się na przedłużeniu linii zabudowy budynku wielorodzinnego w bezpośrednim sąsiedztwie piwnic lokatorów wspólnoty, odrębną od budynku mieszkalno-usługowego wspólnoty. Budynek kotłowni jest obiektem niemieszkalnym o symbolu klasyfikacji PKOB 1274. Jaką stawkę VAT zastosować do usług remontu tej kotłowni?

Obniżona 8-proc. stawka VAT ma zastosowanie wyłącznie do robót budowlanych wykonywanych w obiektach objętych społecznym programem mieszkaniowym, sklasyfikowanych dziale 11 PKOB. Nie może więc być zastosowana do remontu kotłowni, będącej budynkiem niemieszkalnym sklasyfikowanym według PKOB pod symbolem 1274. Do remontu kotłowni ma zastosowanie 23-proc. stawka VAT (interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 4 marca 2014 r., IPTPP4/443-874/13-4/BM).

Uwaga! Roboty budowlane polegające na dobudowie kotłowni do budynku mieszkalnego (sklasyfikowanego według PKOB w dziale 11 i spełniającego definicję obiektu budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym) w ramach rozbudowy budynku oraz przebudowy instalacji centralnego ogrzewania tego budynku są opodatkowane 8-stawką VAT (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 9 października 2015 r., IBPP2/4512-633/15/BW).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA