fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wystawienie faktury wcześniej niż 30 dni przed datą zapłaty zaliczki a prawo do odliczenia z niej podatku VAT

Adobe Stock
Wystawienie faktury wcześniej niż 30 dni przed datą zapłaty zaliczki nie powoduje ryzyka uszczuplenia należności publicznoprawnych, ponieważ dopóki u sprzedawcy nie powstanie obowiązek podatkowy, czyli nie otrzyma on zaliczki, nabywca nie odliczy VAT naliczonego z takiego dokumentu.

Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 28 stycznia 2021 r. (I SA/PO 410/20).

W ramach prowadzonej działalności spółka sprzedaje detalicznie artykuły. Niektóre umowy nakładają na spółkę obowiązek zapłaty przed dostawą towaru lub wykonaniem na jej rzecz usługi. W takiej sytuacji sprzedawcy dokumentują zaliczkę wystawiając fakturę najwcześniej 30 dni przed dniem jej otrzymania i nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją otrzymano. Spółka nie wyklucza, że mogą zaistnieć sytuacje, w których zapłata zaliczki nastąpi po upływie ustalonego terminu. Spółka dopuszcza również możliwość udokumentowania przez sprzedawcę zaliczki po upływie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ją otrzymał. Podatnik uważał, że będzie mu przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej wcześniej niż 30 dni przed otrzymaniem zaliczki, gdyż w takim przypadku zaistnieją wskazane przez ustawodawcę przesłanki pozytywne....

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA