fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy wójt może określać opłaty za usługi komunalne? - wyrok NSA

Fotorzepa, Jakub Ostałowski
Normy kompetencyjne muszą być wykładane w sposób ścisły. Nie jest dopuszczalne by burmistrz, mając uprawnienie tylko do ustalania opłat, określał w zarządzeniu stawki opłat za usługi komunalne niewymienione w uchwale rady miasta.

Przepisy ustawy o gospodarce komunalnej (dalej u.g.k.) zawierają normy kompetencyjne pozwalające określać stawki cen za usługi komunalne zarówno organom stanowiącym jak i organom wykonawczym jednostek samorządu terytorialnego. W praktyce może dojść do rozbieżność w opłatach za ten sam rodzaj usług określonych przez radę gminy i wójta. Sposób rozstrzygania kolizji takich przepisów został omówiony w jednym z niedawnych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z 25 września 2019 r., I OSK 258/18, LEX nr 2727022).

Nieuzasadniona odpłatność za usługi

Analizowane zagadnienie prawne pojawiło się w związku ze skargą mieszkańca Lidzbarka Warmińskiego na zarządzenie burmistrza tego miasta, które określało opłaty za usługi świadczone przez gminę na terenie cmentarzy komunalnych. Sporne zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o cmentarzach, art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 u.g.k. oraz przepisu aktu prawa miejscowego zawierającego upo...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA