fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wójt powołuje i odwołuje zastępców zarządzeniem

123RF
Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie odwołany ze stanowiska. Zarządzenie o odwołaniu zastępcy wójta wywołuje podwójne skutki – w sferze prawa pracy i prawa administracyjnego.

- Wójt chce odwołać swego zastępcę. Czy w zarządzeniu o odwołaniu zastępcy wójta (odwołanie będzie równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o  pracę) konieczne jest wskazanie przyczyny odwołania?

Nie.

Zgodnie z art. 26a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.) wójt (burmistrz, prezydent miasta), w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców. W art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach samorządowych przyjęto, że zastępca wójta jest zatrudniony na podstawie powołania.

Czytaj także: Skutkiem starań o odwołanie wójta może być koniec działalności rady gminy

W wyroku Sądu Najwyższego z 12 listopada 2014 r. (II PK 24/14, OSNP 2016/5/57) podkreślono, że powołanie i odwołanie zastępcy wójta należy do wyłącznej kompetencji wójta i jest dokonywane w formie zarządzenia. Z chwilą powołania powstaje stosunek pracy, a jednocześnie stosunek prawno-organizacyjny (prawno-ustrojowy) pomiędzy pracownikiem a organem administracji p...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA