fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy można zaciągać zobowiązania nieujęte w budżecie jednostki samorządu terytorialnego?

www.sxc.hu
Warunkiem legalności podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki, będzie uprzednie ujęcie tych środków w budżecie gminy, w odpowiednim załączniku tj. dotyczącym przychodów i rozchodów.

- Rada gminy ma przyjąć na najbliższej sesji uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania – budowę sieci sanitarnej i wodociągowej na wsi na kwotę 500 tys. zł. Środki (unijne) będą pochodzić z PROW. W budżecie nie ujęto ww. środków m.in. w załączniku dotyczącym przychodów i rozchodów. Czy można przyjąć tę uchwałę, czy też należy poczekać do korekty uchwały budżetowej?

Analiza pytania wymaga odniesienia się do stosownych regulacji ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. I tak, skoro w pytaniu jest mowa o zobowiązaniach zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego, na uwagę zasługuje regulacja art. 89 ust. 1 ww. ustawy. Wynika z niej, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

- finansowanie planowanego de...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA