fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sądy: powrót asesorów i korytarze tylko dla sędziów od stycznia 2016

Fotorzepa, Marian Zubrzycki MZub Marian Zubrzycki
Na sale rozpraw wracają asesorzy. Będą też specjalne korytarze, którymi w obrębie budynku mają się przemieszczać sędziowie.

Minister sprawiedliwości przygotował zmiany w regulaminie urzędowania sądów powszechnych.

Znów pojawią się asesorzy. Będą powoływani do konkretnego sądu w drodze decyzji prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Asesor ma orzekać wyłącznie w sądach rejonowych. Z uwagi na skomplikowanie materii oraz społeczną wagę podejmowanych w sądach decyzji poza jego kompetencjami znajdzie się orzekanie o tymczasowym aresztowaniu w postępowaniu przygotowawczym oraz w sprawach z prawa restrukturyzacyjnego.

Powrót asesora to niejedyna nowość, jaka czeka wymiar sprawiedliwości po 1 stycznia. Minister uporządkował także kilka innych spraw. W kodeksie postępowania cywilnego pojawią się nowe instytucje, takie jak spotkania informacyjne czy posiedzenia niejawne dotyczące mediacji. Wzmocnione zostaną obowiązki informacyjne sądu i sędziego w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów. Prezesi będą zmuszeni do prowadzenia list stałych mediatorów. Pojawi się też koordynator do spraw mediacji, powołany spośród sędziów sądów okręgowych.

Sądy muszą się też przygotować na nową rzeczywistość organizacyjną. W ich budynkach pojawią się (w miarę możliwości organizacyjnych) specjalne korytarze, które pozwolą na przemieszczanie się sędziów i pracowników sądów, ograniczając ich kontakty z interesantami poza salą sądową i sekretariatem. Budynek sądu powinien też posiadać co najmniej dwa odrębne wejścia.

Na wszystkich stronach internetowych sądów będą się musiały znaleźć informacje o nazwie, siedzibie i adresie sądu, o osobach pełniących funkcje prezesa, wiceprezesa, przewodniczących wydziałów i ich zastępców oraz kierowników sekcji.

Podane mają być także numery telefonów kontaktowych sekretariatów i listy sędziów. Na każdej ze stron musi się też pojawić odesłanie do strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Chodzi o informacje o sposobach wszczynania postępowań; o podstawowych dokumentach, które należy złożyć; kosztach sądowych; procedurze ubiegania się o zwolnienie od kosztów; przesłankach ustanowienia obrońcy lub pełnomocnika z urzędu; rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia; jak też informacje dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz dotyczące mediacji.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA