Sędziowie i sądy

Wyciek z PESEL: prezesi sądów apelacyjnych mają sprawdzić komorników

www.sxc.hu
Prezesi Sądów Apelacyjnych zostali poproszeni o skontrolowanie, czy wystąpiły przypadki wykorzystywania przez komorników dostępu do rejestru PESEL poza postępowaniami egzekucyjnymi i w stosunku do osób niebędących dłużnikami.

O kontrolę poprosiło dzisiaj prezesów wszystkich Sądów Apelacyjnych ministerstwo sprawiedliwości w związku z informacjami o możliwości nieuprawnionego wykorzystania przez komorników sądowych danych zgromadzonych w rejestrze PESEL, wskutek czego mogło dojść do umożliwienia dostępu do danych osobom nieuprawnionym.

Kontrola ma ona wykazać, czy wystąpiły przypadki wykorzystywania przez komorników dostępu do rejestru PESEL w sposób mogący wskazywać na przesyłanie zapytań przez osoby nieuprawnione, poza postępowaniami egzekucyjnymi i w stosunku do osób niebędących dłużnikami.

W miniony piątek do prezesów Sądów Okręgowych: w Warszawie, Poznaniu i Łodzi ministerstwo skierowało pisma z prośbą o niezwłoczne zbadanie prawidłowości prowadzenia biurowości oraz wykorzystywania dostępu do rejestru PESEL przez wskazanych przez prokuraturę komorników sądowych. Tego samego dnia zwróciło się także do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o udzielenie informacji co do zakresu podmiotowego i przedmiotowego prowadzonego w tej sprawie postępowania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami minister sprawiedliwości zawiesza komornika w czynnościach, jeżeli przeciwko niemu prowadzone jest postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Poprosiliśmy zatem prokuraturę o niezwłoczne przesłanie odpisów postanowień o przedstawieniu zarzutów komornikom sądowym, gdyby takie decyzje zostały podjęte.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego pozyskiwania i wykorzystywania przez komorników danych z bazy PESEL niezwłocznie zostaną podjęte stanowcze działania wynikające ze zwierzchniego nadzoru ministra sprawiedliwości nad działalnością komorników sądowych.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL