Tag:

Komornicy

Powiązane

KRK

Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje

Złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji przeciwko zmarłemu może skutkować obciążeniem wierzyciela opłatą komorniczą. Sąd Najwyższy orzekł.

Robert Damski: Jakoś to będzie, czyli recepta na dług

Oto siedem grzechów głównych polskich pożyczkobiorców.

Robert Damski: Algorytm nie zastąpi kompetencji

Praca komornika coraz częściej polega na zachęcaniu do spłaty długu.

Unikanie odbioru przesyłek pocztowych jest zbyt łatwą sprawą

Termin na doręczenie sądowej przesyłki jest zbyt krótki, co blokuje dochodzenie roszczeń przed sądem.

Robert Damski: Historia jednego tweeta

O mały włos, a byłbym jedynym ukaranym za wybory kopertowe.

Robert Damski: Ciemne i jasne strony egzekucji

Na komorniku łatwiej niż na sądzie odreagować złość i bezsilność.

Kto płaci komornikowi po ugodzie - odpowiedział w uchwale Sąd Najwyższy

Jeżeli egzekucja została zawieszona na wniosek wierzyciela po zawarciu z dłużnikiem porozumienia np. co do sposobu lub terminu spłaty należności, opłata egzekucyjna obciąża właśnie dłużnika.

Ile zarabiają prawnicy? Aplikantka wywołała falę gorzkich komentarzy

"Skończyłam studia, zdałam egzamin na aplikację i zarabiam mniej niż większość dłużników, którzy »nie mają możliwości spłaty swoich zobowiązań«" - wyznała Wanda, aplikantka komornicza z Krakowa na profilu "finansekobiet" na Instagramie. Z komentarzy pod wpisem wynika, że przypadek Wandy nie jest odosobniony na rynku prawniczym.

Jak podważyć wysokość opłaty egzekucyjnej?

Jeśli komornik oddalił wniosek wierzyciela o umorzenie egzekucji i umorzył ją z powodu „rzekomej” bezczynności wierzyciela nakładając na niego wysoką opłatę egzekucyjną – wierzyciel może złożyć skargę na postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji do sądu rejonowego.

Trybunał nie przyjrzy się komorniczym emeryturom

Przepisy zobowiązujące ministra sprawiedliwości do odwołania komornika, który osiągnął 65 lat, są jasne i nie wymagają interpretacji – uznał TK.