Tag: Komornicy

Powiązane

KRK

W sobotę egzaminy na aplikacje prawnicze. Najwięcej chętnych na radcowską

W sobotę 24 września 2022 r. o godzinie 11:00 rozpoczną się egzaminy wstępne na aplikacje prawnicze: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Według danych z sierpnia, do egzaminów ma przystąpić ponad 6 tysięcy osób.

Są kolejne ułatwienia w egzekucji sądowej i administracyjnej

Gdy egzekucja sądowa zbiega się z administracyjną, doręczenia pomiędzy komornikiem a naczelnikiem urzędu skarbowego dokonywane będą już za pośrednictwem konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Sąd odpowiedział, jak komornik może zająć miejsce po innym komorniku

Zmiana siedziby komornika jest możliwa tylko po wniosku o przeniesienie na stanowisko po dotychczasowym komorniku i na dopiero tworzone w nowej kancelarii – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Prościej ze skargami w egzekucji komorniczej

Złożenie zażalenia na postanowienie w postępowaniu komorniczym nie wymaga złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia i jego doręczenia skarżącemu.

Sąd Najwyższy: Sprawdź, gdzie wysyłasz komornika

Lepiej się upewnić, czy dłużnik nie zmarł lub nie jest w upadłości. Inaczej narażamy się na koszty chybionej egzekucji.

Komornik musi oddać to, co bezprawnie zabrał. SN uwzględnił skargę Ziobry

Komornik zajął pieniądze na koncie na podstawie wyroku, który nigdy nie został zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Poszkodowany przez komornika mężczyzna próbował odzyskać pieniądze, ale prawomocnie przegrał spór w tej sprawie. Dopiero Sąd Najwyższy, na skutek skargi nadzwyczajnej Prokuratora Generalnego, naprawił błędy sądów.

Marek Domagalski: Unikanie listonosza może ściągnąć komornika

Nieodbieranie przesyłek sądowych może narazić adresata na większe stresy i kłopoty niż ich odebranie.

Sąd: wiek nie może różnicować uprawnień komorników

Przepis zobowiązujący do zwolnienia ze stanowiska komornika sądowego po ukończeniu 65 lat ma charakter dyskryminacyjny.

Licytacje nieruchomości będą w sieci

Na e-egzekucji zyskają wszyscy: sądy, wierzyciele i dłużnicy, ale ci ostatni powinni uważać. E-licytacja nie spowoduje zwiększenia wydatków związanych z postępowaniem – mówi Rafał Łyszczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

MS: komornik, jak sędzia i prokurator - bez prawa do kasacji w sprawach dyscyplinarnych

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało Rzecznikowi Praw Obywatelskich w sprawie komorników, którzy nie są uprawnienia do wnoszenia kasacji do Sądu Najwyższego w swoich sprawach dyscyplinarnych.