fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Projekt MS: Będą nowe specjalistyczne sądy. Zajmą się prawami własności intelektualnej

Adobe Stock
Stworzenie wyspecjalizowanych sądów w zakresie własności intelektualnej przewiduje najnowszy projekt nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw trafił właśnie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Zakłada on stworzenie w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych, które miałyby się zajmować sprawami o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy znaków towarowych.

Sędziowie w ramach istniejących struktur mają otrzymać możliwość specjalizacji w zakresie własności intelektualnej. Przewiduje się też utworzenie wyspecjalizowanych jednostek w sądach okręgowych i apelacyjnych.

Projekt zakłada wprowadzenie zastępstwa przez fachowych pełnomocników, co ma przyczynić się do szybkości postępowania – tak w zakresie lepszej koncentracji materiału dowodowego, jak również w zakresie wskazywania podstawy prawnej dla zgłaszanych żądań. W ramach nowelizacji przewidziane jest także uregulowanie postępowania w sprawach własności intelektualnej, w tym w szczególności rozpoznawania wniosków o zabezpieczenie środków dowodowych, o wyjawienie i dostarczenie środka dowodowego, o wezwanie do udzielenia informacji.

Ministerstwo Sprawiedliwości, które pracuje nad projektem, wskazuje, iż obecnie sprawy o naruszenie praw własności intelektualnej (np. piractwo w zakresie prawa autorskiego lub znaków towarowych, kopiowanie produktów, nieuprawnione korzystanie z cudzych wynalazków) rozpoznawane są przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy. Niektóre sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej, dotyczące nie naruszenia tych praw, lecz przede wszystkim uzyskania ochrony, rozpatrywane są wskutek skarg na decyzje Urzędu Patentowego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych rozpatrywane są przez specjalnie w tym celu utworzony wydział Sądu Okręgowego w Warszawie (XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie -Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych).

- Wobec tak dużego rozproszenia spraw z zakresu szeroko rozumianej własności intelektualnej oraz ich specyfiki (zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień granicznych, kiedy nie jest pewne jaka podstawa materialnoprawna ochrony może (i czy w ogóle powinna) znaleźć zastosowanie – co widać w szczególności w odniesieniu do ochrony dóbr osobistych prawa cywilnego, podlegających komercjalizacji (np. ochrona idei i pomysłów oraz informacji)), a także mając na uwadze ich rosnącą z roku na rok ilość, zaistniała potrzeba wprowadzenia do polskiego wymiaru sprawiedliwości wyspecjalizowanych sądów oraz stworzenia odpowiednich warunków do kształtowania się wyspecjalizowanej kadry w zakresie własności intelektualnej – tłumaczy resort sprawiedliwości.

Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu jest wiceminister Łukasz Piebiak. Ma zostać przyjęty w drugim kwartale tego roku.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA