fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wspieranie idei uczenia się przez całe życie w zawodach związanych z rachunkowością

Adobe Stock
Zasoby ludzkie, a zwłaszcza ich wiedza i umiejętności pełnią szczególną rolę w rozwoju społecznym i gospodarczym. Obecnie ich znaczenie coraz szybciej rośnie i zawody związane z rachunkowością są tego najlepszym dowodem.

W 2020 roku podjęto program zdynamizowania rozwoju gospodarczego i społecznego państw Unii Europejskiej, który obejmuje m.in. promowanie systemów kształcenia w różnych formach, ułatwiających i wspierających uczenie się przez całe życie (ang. lifewide lifelong learning – LLL). Rozwijaniu idei LLL służą, uzgodnione w UE, ogólne zasady, mające zastosowanie na różnych poziomach administracji w państwach członkowskich oraz dla organizatorów edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej.

Polska aktywnie włączyła się w działania na rzecz polityki LLL. Zrealizowano wiele programów reformujących poszczególne obszary polskiej edukacji. W 2008 r., zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Ramy Kwalifikacji na rzecz uczenia się przez całe życie, rozpoczęto prace nad stworzeniem Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Na podstawie zarządzenia Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 2016 r. utworzono Międzyresortowy Zespół do spraw uczenia się prz...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA