fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W jakiej formie sporządzić sprawozdanie finansowe

Adobe Stock
Dokumenty sprawozdawcze należy sporządzać w postaci elektronicznej. W większości jednostek muszą one być ustrukturyzowane, tj. w określonej strukturze logicznej oraz formacie. Pozostałe jednostki sporządzają swoje sprawozdanie finansowe w formie nieustruktyryzowanej.

Jako biuro rachunkowe, które prowadzi księgi rachunkowe bardzo wielu podmiotów, sporządzamy liczne sprawozdania finansowe. Prowadzimy księgi rachunkowe przedsiębiorstw osób fizycznych, spółek kapitałowych, handlowych spółek osobowych oraz spółek cywilnych. Za które jednostki biuro rachunkowe musi sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 r. w formie ustrukturyzowanej? – pyta czytelnik.

Z art. 45 ust. 1g i ust. 1h uor wynika, że obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczy zasadniczo jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Przy czym w przypadku jednostek, których sprawozdania finansowe są sporządzane zgodnie z MSR obowiązek sporządzenia ustrukturyzowanego sprawozdania finansowego wystąpi dopiero wtedy, gdy struktury logiczne oraz format zostaną udostępnione w Biule...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA