fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo dla Ciebie

Jak rząd zamierza chronić RPO? - Komisarz Rady Europy pisze do polskiego MSZ

Dunja Mijatović
Flickr/OSCE
W liście do ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua komisarz praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović wyraziła zaniepokojenie zagrożeniami dla ciągłości, niezależności i skuteczności działania instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.

W liście opublikowanym na stronie Rady Europy Mijatović wskazuje, że  jej mandat obejmuje m.in. "ułatwianie  działań krajowych Rzeczników Praw Obywatelskich lub podobnych instytucji w dziedzinie praw człowieka". Dlatego zabrała głos w sprawie polskiego RPO.

Pani komisarz przypomina, że polska ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich wyraźnie przewiduje, że RPO pełni swoją funkcję od wygaśnięcia mandatu do czasu objęcia urzędu przez następcę. Ma to zapewnić ciągłość i skuteczne funkcjonowania instytucji Rzecznika w razie przedłużającej się procedury wyboru. Tymczasem część posłów [PiS] wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego, aby zakwestionować zgodność tych przepisów z Konstytucją RP.

Czytaj też: Adam Bodnar zostanie usunięty ze stanowiska RPO?

- Zwracam również uwagę, że większość parlamentarna nie zgłosiła jeszcze własnego kandydata na stanowisko RPO, a głosowanie w Sejmie na kandydata popieranego przez wiele organizacji pozarządowych zostało bezterminowo odroczone - pisze Dunja Mijatović.

- Konstytucyjne zakwestionowanie przepisu zezwalającego Adamowi Bodnarowi na dalsze pełnienie funkcji do czasu wyboru jego następcy, w połączeniu z opóźnieniem wyboru nowego Rzecznika, stworzyło poważne ryzyko, że ten ważny organ konstytucyjny może pozostać bez kierownika instytucji na czas nieokreślony - uważa Komisarz.

Komisarz przywołuje Zasady Weneckie („the Venice Principles") przyjęte w 2019 r. przez państwa członkowskie Rady Europy. Zgodnie z nimi rządy nie mogą powstrzymywać w jakikolwiek sposób działań Rzecznika (ombudsmana) ani przeszkadzać mu w skutecznym działaniu. Są wręcz zobowiązane do skutecznej ochrony instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich przed groźbami lub działaniami mającymi na celu lub skutkującymi tłumieniem jego działań.

Komisarz Mijatović zwraca się do polskich władz o udzielenie informacji o tym, w jaki sposób zamierzają zapewnić pełną ochronę niezależności i ciągłości działania instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich.

- Niezwykle ważne jest przede wszystkim dla obywateli Polski, ale także dla partnerów międzynarodowych Polski, aby mogli liczyć na fachowość niezależnej i skutecznej instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich, w pełni zgodnej z międzynarodowymi standardami, w tym Zasadami Paryskimi i Weneckimi - pisze Dunja Mijatović do Zbigniewa Raua.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA