fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sekretarz gminy podlega bezpośrednio wójtowi

123RF
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje wobec sekretarza wójt. Wójt wydaje mu także polecenia służbowe.

- Wójt jest w konflikcie z sekretarzem gminy (zarzuca sekretarzowi niewykonywanie obowiązków pracowniczych). Czy rada gminy może ingerować w ten konflikt?

Nie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (dalej u.p.s.) w urzędzie gminy tworzy się stanowisko sekretarza gminy. W myśl art. 5 ust. 3 u.p.s. sekretarz podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu (wójtowi). Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania – w jego imieniu – zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi (art. 5 ust. 4 u.p.s.).

Sekretarz jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę (art. 4 ust. 1 pkt 3 u.p.s.). Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje wobec niego wójt (art. 7 pkt 1 u.p.s.). Rozwiązania, które odpowiadają tym przyjętym w u.p.s., zawarto także w ustawie o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.). Zgodnie z art. 33 ust. 1 u.s.g. wójt wykonuje zadania przy ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA