fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Opłata za transfer piłkarza w kosztach podatkowych klubu

123RF
Wydatki na zakup zawodnika klub sportowy może zaliczyć do podatkowych kosztów na bieżąco. Nie musi ich dzielić na okres obowiązywania kontraktu.

Takie stanowisko potwierdziła w niedawnej interpretacji Izba Skarbowa w Katowicach.

Z pytaniem zwrócił się klub piłki ręcznej. Czerpie on przychody ze sprzedaży biletów na mecze, świadczenia usług reklamowych itp. Aby je uzyskać, musi prowadzić drużynę rozgrywającą mecze, składającą się z zawodników, z którymi klub zawiera kontrakty o przynależności klubowej. Część zawodników to wychowankowie, innych z kolei kupuje na rynku transferowym. Wątpliwości podatkowe dotyczyły kosztów pozyskania tych drugich.

Klub wyjaśnił, że istnieją dwa rodzaje transferów, tj. definitywne i wypożyczenia. Zawodnik transferowany definitywnie jest bezterminowo zwalniany z przynależności klubowej, co umożliwia zawarcie z nim kontraktu na dowolny okres. Zawodnik wypożyczany jest zwalniany z przynależności klubowej na ustalony okres – najczęściej do zakończenia danego sezonu – po czym wraca do klubu macierzystego. W obu przypadkach zmiana barw klubowych wiąże się z opłatami na rzecz Związku Piłki Ręcznej w Polsce lub innej federacji i ewentualnie opłatami za wyszkolenie zawodnika na rzecz jego macierzystego klubu.

Klub zapytał izbę skarbową, czy te opłaty może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w całości już w chwili ich poniesienia, czy musi je rozliczać proporcjonalnie do długości okresu, na jaki został zawarty kontrakt z zawodnikiem.

W jego ocenie opłaty na rzecz związków lub federacji i klubu przekazującego zawodnika mają charakter kosztów pośrednio związanych z przychodami. Trudno bowiem przypisać tym kosztom konkretne przychody w postaci cen sprzedaży biletów czy należności za świadczenie usług reklamowych. Koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia, a jeżeli dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy i nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, rozlicza się je proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Klub uznał jednak, że ze względu na to, iż opłaty są jednorazowe i bezzwrotne, nie dotyczą okresu dłuższego niż rok podatkowy. Jeśli dojdzie do skrócenia kontraktu z zawodnikiem, klub nie odzyska nawet części opłat.

Izba skarbowa w całości podzieliła to stanowisko i odstąpiła od uzasadnienia.

Numer interpretacji: 2461-IBPB-1-3. 4510.874. 2016.1.PC

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA