fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spółka ujmie w kosztach wydatki na pozyskanie finansowania - interpretacja podatkowa

AdobeStock
Przy umowie pożyczki w kosztach uzyskania przychodów można rozliczyć zarówno skapitalizowane lub zapłacone odsetki, w ramach limitu wynikającego z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji, jak i kwoty uiszczonego podatku u źródła, w przypadku gdy są one ponoszone na podstawie klauzuli ubruttawiającej.

Tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 marca 2020 r. (0114- KDIP2-1.4010.7.2020.2.OK).

Spółka planowała nabyć nieruchomość. W celu sfinansowania inwestycji zawarła umowy pożyczek z podmiotami powiązanymi z siedzibą w Niemczech. Kwota jednej z pożyczek odpowiadała wartości netto nabytej nieruchomości (w części niepokrytej przez spółkę ze środków własnych), kwota drugiej pożyczki odpowiadała wartości VAT wynikającego z ww. transakcji. W związku z pozyskaniem finansowania, spółka była zobowiązana do zapłaty zagranicznym pożyczkodawcom odsetek naliczanych w okresach rozliczeniowych określonych w umowach. Rozpoczęcie naliczania odsetek nastąpiło po oddaniu nieruchomości do używania, dlatego odsetki nie zostały uwzględnione w wartości początkowej nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami umów pożyczek, koszty podatku u źródła należnego z tytułu zapłaty odsetek ponoszone były albo przez spółkę na podstawie tzw. klauzuli ubruttawiającej (w przypadku pożyczki ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA