fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Płace

Wzrosną odpisy na fundusz socjalny

Adobe Stock
W 2019 r. odpis na jednego pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy wyniesie 1229,30 zł. Będzie zatem wyższy od tegorocznego o 43,64 zł.

Podniesienie wysokości odpisu to skutek zmiany, jaką ma wprowadzić w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019. Zmiana polega na ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w oparciu o wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r., tj. o kwotę 3278,14 zł.

Odpis podstawowy na jednego zatrudnionego to 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej. Ustawa mówi o wynagrodzeniu z roku poprzedniego lub z drugiego półrocza roku poprzedniego – jeżeli było ono wyższe. Jednak w latach 2012 – 2018 wysokość odpisów była „zamrożona". Podstawę do ich naliczenia przez pierwszych 5 lat stanowiło wynagrodzenie z II półrocza 2010 r., które wynosiło 2917,14 zł. Natomiast w 2017 r. i w 2018 r. bazą do naliczenia odpisów było przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2012 r., tj. 3161,77 zł.

W projekcie ustawy proponuje się „zamrożenie" funduszu świadczeń socjalnych w 2019 r. na poziomie obowiązującym w roku 2014. Podstawą naliczania odpisów ma być wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w II półroczu 2013 r., które wynosiło 3278,14 zł.

Projekt ustawy skierowano 23 października br. po I czytaniu w Sejmie do Komisji Finansów Publicznych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA