fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opinie

KSR zbiera opinie o standardach rachunkowości - komentuje Agnieszka Łukasiewicz

Agnieszka Łukasiewicz
Fotorzepa, Waldemar Kompała
Prace trwające w Komitecie Standardów Rachunkowości wciąż mają intensywny charakter.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 „Umowy o partnerstwie publiczno- -prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi" jeszcze pachnie świeżością. Tegoroczną inwentaryzację zapasów firmy mogą przeprowadzać korzystając ze wskazówek zawartych w oczekiwanym stanowisku KSR w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Procedowany jest projekt KSR „Środki trwałe". Tymczasem Komitet przygotował jeszcze ankietę, w której można się wypowiadać na temat celowości zmian w treści aktualnych, wydania kolejnych standardów lub stanowisk a także wprowadzania uproszczeń w przepisach o rachunkowości. Ankieta dostępna jest na stronie Ministerstwa Finansów, w zakładce Komitetu Standardów Rachunkowości.

Ankieta rozpoczyna się pytaniami ogólnymi, dotyczącymi statusu wypełniającego ankietę, sektora działalności i wielkości jednostki, tego czy i jakie stanowiska/standardy KSR stosuje. W dalszej części ankiety pytania są bardziej sprecyzowane – w odpowiedziach można wskazać, czy i które standardy/stanowiska wymagają zmiany, czy potrzebne są nowe i w jakim zakresie. Pytania otwarte pozwalają szeroko ujawnić swoje uwagi odnośnie do istniejących dokumentów i oczekiwania w zakresie przyszłych opracowań. KSR podkreśla, że ważne jest także poznanie opinii praktyki na temat oczekiwanych uproszczeń w przepisach ustawy o rachunkowości i zapowiada szczegółową analizę wszystkich udzielonych odpowiedzi. Ankietę można wypełniać do 31 stycznia 2017 r.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA