fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Z wypowiedzeniem umowy o pracę nie trzeba czekać na opinię lekarza

AdobeStock
Pracownikowi, który chorował dłużej niż 30 dni, po zakończeniu zwolnienia lekarskiego można wręczyć wypowiedzenie bez kierowania go na badania profilaktyczne, pod warunkiem że do końca umowy zostanie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy.

Mieliśmy wręczyć pracownikowi wypowiedzenie z powodu bardzo słabych wyników pracy i licznych spóźnień. Jednak zanim je otrzymał, przedstawił zwolnienie lekarskie, na którym przebywa już prawie dwa miesiące. Zwolnienie ma do czwartku, w piątek nie świadczy pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy – w tym dniu chcielibyśmy mu przekazać wypowiedzenie. Czy jeżeli zakończy zwolnienie, możemy mu wręczyć wypowiedzenie i jednocześnie zwolnić z obowiązku świadczenia pracy, czy najpierw trzeba skierować go na badania kontrolne? – pyta czytelnik.

Po zakończeniu niezdolności do pracy pracownik nie podlega już ochronie przed wypowiedzeniem, a wskazane przez czytelnika przyczyny uzasadniają wypowiedzenie umowy. Badania kontrolne nie są konieczne, jeśli pracownik zostanie zwolniony z obowiązku wykonywania pracy na cały okres wypowiedzenia.

Czytaj też: Wynik badań lekarskich pracownika pokrzyżuje plany pracodawcy

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej jego nieobecności w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do zakończenia współpracy bez wypowiedzenia (art. 41 k.p.). Wskazane w tym przepisie „inne usprawiedliwione nieobecności" to m.in. okres niezdolności do pracy. Trwa on dokładnie tyle, ile dni wskazuje zwolnienie lekarskie.

Kontrolne badania profilaktyczne przeprowadza się każdorazowo przed dopuszczeniem do pracy, gdy pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby dłużej niż 30 dni (art. 229 § 2 k.p.). Wykonuje się je, aby ustalić zdolność do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Uzyskanie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku, to warunek dopuszczenia podwładnego do pracy po chorobie. Pracodawca nie może tego zrobić bez tych badań.

Po zakończeniu okresu niezdolności do pracy a przed wykonaniem badań kontrolnych pracownik nie podlega już ochronie przed wypowiedzeniem. Zatem pracodawca może mu złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu przed wykonaniem badań profilaktycznych.

W opisanej sytuacji – zakładając, że niezdolność do pracy nie zostanie przedłużona – okres ochrony skończy się w czwartek. W piątek nie ma już „usprawiedliwionej nieobecności" i pracownik może otrzymać wypowiedzenie. Kwestia jego zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy nie będzie warunkowała ważności wypowiedzenia, bo pracodawca nie będzie go uzasadniał jakimikolwiek kwestiami zdrowotnymi.

Pracownika przebywającego w okresie wypowiedzenia można zwolnić z obowiązku świadczenia pracy na cały ten okres. W tym czasie podwładny zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego według zasad obowiązujących przy naliczaniu pensji urlopowej. Taka decyzja pracodawcy niczego nie zmienia w kwestii istnienia stosunku pracy. Nie jest to skrócenie okresu wypowiedzenia. Wiąże się jedynie z niedopuszczaniem etatowca do wykonywania pracy.

Badania kontrolne są niezbędne do wykonywania pracy. Przy zastosowaniu zwolnienia z obowiązku jej świadczenia pracownik tych obowiązków nie wykonuje. Przeprowadzenie badań nie jest więc konieczne.

Przepisy prawa pracy nie ograniczają możliwości wypowiedzenia umowy o pracę terminem biegnącym od chwili wystąpienia sytuacji uzasadniającej wypowiedzenie (w przeciwieństwie do zwolnienia dyscyplinarnego). Jednak upływ znacznego czasu od powstania sytuacji uzasadniającej wypowiedzenie może wskazywać, że podana przyczyna jest nierzeczywista. Pracodawca podjąłby bowiem decyzję o rozstaniu z osobą pracującą nieprawidłowo, nie wykonującą poleceń itp. wcześniej, a nie czekał np. pół roku czy rok. W opisanej sytuacji problem ten nie zachodzi. Wręczenie wypowiedzenie było niemożliwie z powodów niezależnych od pracodawcy, tj. niezdolności do pracy pracownika.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA