Firma

Korzystający z basenu nie może mieć wątpliwości, czy woda jest czysta - wyrok WSA

Fotorzepa, Piotr Nowak
Pływalnia ma informować o przekroczeniach dopuszczalnych parametrów zawartości chloru i mikroorganizmów.

Kryta pływalnia Cabańska Fala w Chrzanowie została wybudowana 16 lat temu. Ma dwa baseny: sportowy i rekreacyjny, brodzik dla dzieci, zjeżdżalnię, falę, jacuzzi – i wielu odwiedzających.

Po trzymiesięcznym remoncie w grudniu właśnie ją na nowo otwarto. Kilka dni wcześniej akredytowane laboratorium pobrało próbki do badań. Woda jest dobrej jakości, można się bezpiecznie kąpać.

Poprzednio nie zawsze tak było. Badania przeprowadzone w listopadzie 2016 r. wykazały, że woda na pływalni ma ponadnormatywną zawartość chloru związanego (stosowanego do dezynfekcji) i mikroorganizmów. Brakowało regularnych informacji na stronie internetowej o jakości wody. Komunikaty na tablicy informacyjnej w obiekcie pływalni nie zawsze były zgodne z wynikami badań, a nieraz nie zawierały informacji o przekroczeniach zawartości w wodzie chloru i liczby mikroorganizmów.

Po oględzinach urządzeń systemu uzdatniania wody i ocenie technologii uzdatniania powiatowy inspektor sanitarny w Chrzanowie doszedł do wniosku, że obecny system oczyszczania i dezynfekcji wody wymaga modernizacji. Wydał więc nakaz doprowadzenia jakości wody do norm z rozporządzenia ministra zdrowia z 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, i do uzyskania stabilnej poprawy zawartości chloru związanego oraz liczby mikroorganizmów. Informacje o stwierdzonych przekroczeniach dopuszczalnych parametrów miały być zamieszczane na pływalni, w komunikatach o jakości wody aktualizowanych na bieżąco i umieszczanych również na stronie internetowej pływalni.

Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny w Krakowie wyznaczył jako termin realizacji nakazów datę 30 czerwca 2017 r. Do dotychczasowych ustaleń dodał informację, że wyniki kolejnych badań wody, ze stycznia i maja 2017 r., potwierdziły, że stężenie chloru i liczba mikroorganizmów świadczą o wciąż niedostatecznym systemie oczyszczania i dezynfekcji wody.

Było jednak jasne, że termin 30 czerwca 2017 r. nie zostanie dotrzymany. Przestarzały system filtracji i uzdatniania wody wymagał wymiany, podobnie jak dach pływalni. Należało jednak zebrać pieniądze na remont, a najbardziej potrzebny okazał się czas. Niewykonanie w terminie nakazów sanitarnych groziło sankcjami finansowymi, a w ostatecznym rachunku zamknięciem pływalni.

Można zatem przypuszczać, że za skargą Cabańskiej Fali do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie kryły się również takie względy.

Zarządca pływalni domagał się umorzenia postępowania. Przyznał, że rzeczywiście podczas badań jakości wody w grudniu 2016 r. wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wartości. Zostały jednak natychmiast podjęte odpowiednie działania, a badania wykonane w styczniu 2017 r. potwierdziły całkowitą poprawę. Inspektor sanitarny nie wziął jednak tych wyników pod uwagę. Nie zauważono także, że pływalnia posiada stronę internetową, chociaż jej nie prowadzi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę. Nakazy, nałożone decyzjami organów, uznał za uzasadnione i konieczne. Mają one na celu maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się. Sąd ocenił, że w istocie celem zarządcy pływalni jest uwolnienie się od nałożonych obowiązków doprowadzenia jakości wody basenowej do wymagań, określonych w przepisach. Organy sanitarne prawidłowo także uznały, że zarządca pływalni ma obowiązek zamieszczać informacje o stwierdzonych przekroczeniach dopuszczalnych parametrów na tablicy informacyjnej w obiekcie pływalni i na stronie internetowej. ©?

Sygnatura akt: III SA/Kr 833/17

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL