fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Spory przedsiębiorców rozstrzygnie Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP

Ugoda
Adobe Stock
Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP będzie mógł rozstrzygać spory obejmujące także przedsiębiorców prywatnych – wykonawców umów o zamówienie publiczne. Aktualne pozostają jednak obawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W ostatnim czasie daje się zauważyć wyraźną tendencję ustawodawcy do mobilizacji stron ku pozasądowym rozstrzygnięciom prowadzonych sporów (ADR). Choć formalnie możliwość zawarcia ugody w zakresie umów z zamówień publicznych nie była dotychczas wyłączona, ustawodawca wyraźnie podkreśla rolę mediacji lub innego polubownego rozwiązywania sporów. Tej kwestii został bowiem poświęcony cały rozdział X ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Przepisy te wejdą w życie 1 stycznia 2021 r.

Czytaj także:

Mediacja i koncyliacja w ramach Sądu Polubownego

Nowe rozwiązania

Zgodnie z przepisami, w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy będzie mogła złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu. Taki wniosek będzie można złożyć do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązan...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA