Agnieszka Owczarska

Spory przedsiębiorców rozstrzygnie Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP będzie mógł rozstrzygać spory obejmujące także przedsiębiorców prywatnych – wykonawców umów o zamówienie publiczne. Aktualne pozostają jednak obawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Koronawirus: praca zdalna zniweluje skutki kryzysu COVID-19

Należy przypuszczać, że świat po pandemii koronawirusa nie będzie taki sam i obecna sytuacja znacząco wpłynie na dotychczasowe funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Weźmy za przykład przejście pracowników w tryb pracy zdalnej.

Zmiany w prawie konsumenckim – ochrona konsumencka także dla przedsiębiorców

1 czerwca 2020 r. wejdą w życie kolejne ważne zmiany dla przedsiębiorców. Nowe przepisy rozszerzą ochronę konsumencką na rzecz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.