Anna Kałużna

Zasiadanie w zarządzie nie musi być odpłatne

Z samego faktu powołania na stanowisko członka zarządu nie wynika obowiązek zapłaty przez spółkę temu członkowi zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji.

Na co zwrócić uwagę udostępniając mieszkanie uchodźcy z Ukrainy?

Przede wszystkim na przepisy najnowszej tzw. specustawy czyli ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r. Należy również dokonać wyboru, czy udostępnienie ma mieć charakter nieodpłatny czy też odpłatny.

Co się zmieniło w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Obowiązek wskazywania beneficjentów rzeczywistych nałożono na prawie wszystkie zorganizowane podmioty uczestniczące w obrocie prawnym, także na organizacje pozarządowe.

Czy kontrola subwencji z tarczy finansowej jest dopuszczalna?

W żadnym z aktów prawnych nie rozstrzygnięto, jakie mają być zasady kontroli decyzji podejmowanych przez Polski Funduszu Rozwoju.

Wyższe grzywny dla pracodawców zatrudniających dłużników alimentacyjnych

1 grudnia 2020 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych, nowelizujące Kodeks Pracy. Zgodnie z nimi, pracodawcy popełniający wykroczenia w związku z zatrudnianiem dłużników alimentacyjnych mogą zapłacić rekordowe grzywny sięgające nawet 45.000 zł.

Spory przedsiębiorców rozstrzygnie Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP

Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP będzie mógł rozstrzygać spory obejmujące także przedsiębiorców prywatnych – wykonawców umów o zamówienie publiczne. Aktualne pozostają jednak obawy o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zmiany w prawie konsumenckim – ochrona konsumencka także dla przedsiębiorców

1 czerwca 2020 r. wejdą w życie kolejne ważne zmiany dla przedsiębiorców. Nowe przepisy rozszerzą ochronę konsumencką na rzecz przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.