fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Transport międzynarodowy na zaostrzonych zasadach

AdobeStock
Już niedługo kierowcy w trasie międzynarodowej odpoczną w kabinach auta nie dłużej niż 45 godzin. Zmienią się też reguły odbierania przez nich odpoczynków tygodniowych skróconych i częstotliwość powrotu do domu.

Wejście w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz Urz UE z 2018 r. L 173, s. 16) zobowiązuje państwa członkowskie UE do jej implementacji i wprowadzenia zmian do swoich porządków prawnych najpóźniej do 30 lipca 2020 r. Do tego czasu zastosowanie ma Dyrektywa 96/71/WE w swoim dotychczasowym brzmieniu.

Główne cele, jakim służyło powstanie dyrektywy 2018 /957, to m.in.:

? zapewnienie poszanowania praw pracowniczych oraz równych warunków działania przedsiębiorstwom poprzez m.in. swobodę świadczenia usług czy swobodę przepływu pracowników,

? zagwarantowanie stosowania zasady równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji wśród pracowników, np. poprzez przyjęcie i szanowanie podstawowych praw pracowniczych,

? zwalczanie oszustw oraz nadużyć związanych z delegowaniem pracowników poprzez m.in. transnarodowy wymiar...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA