fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Lubelskie firmy sięgną po dotacje na udział w zagranicznych misjach

123RF
Ze środków programu regionalnego zostaną dofinansowane wyjazdy małych i średnich przedsiębiorców, biorących udział w międzynarodowych targach. Wnioski o dofinansowanie można składać od 30 czerwca.

Konkurs prowadzi Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości, a środki na dofinansowanie firm pochodzą z działania 3.9 „Udział w targach i misjach" regionalnego programu województwa lubelskiego. Głównym celem tego działania jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MSP poprzez ich udział w targach i misjach gospodarczych. Dlatego zaplanowane zostało wsparcie związane z promocją oferty przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych w celu zdobycia nowych rynków zbytu oraz zwiększenia ich konkurencyjności.

Warunkiem ubiegania się o wsparcie jest posiadanie strategii (planu) rozwoju działalności firmy w oparciu o nowe rynki. Przedsiębiorca musi wykazać, że podejmowane działania, które miałyby zostać objęte dofinansowaniem, nie pozostają przypadkowe, ale wpisują się w przemyślaną koncepcję umiędzynarodowienia firmy (dla rozpoczynających działalność na rynkach zagranicznych) lub zwiększenia jej obecności na zagranicznych rynkach, w szczególności poprzez wprowadzenie produktów na nowe rynki.

Minimalna wartość dofinansowania, o jaką wolno się ubiegać, to pięć tysięcy zł. Maksymalna może sięgać nawet 120 tys. zł, przy górnym limicie kosztów kwalifikowanych na poziomie 150 tys. zł. (intensywność wsparcia wynosi do 80 proc.). Przedsiębiorca może rozpocząć realizację projektu po złożeniu wniosku o dofinansowanie (początek okresu kwalifikowania wydatków w projekcie). W przypadku rozpoczęcia przez firmę realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projekt nie kwalifikuje się do wsparcia. Powyższe ograniczenie nie dotyczy dokonania przez wnioskodawcę opłaty wpisowej (rejestracyjnej) za udział w targach lub wystawach. Warto przypomnieć, że za rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych z realizacją projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw.

Na co wolno przeznaczyć pozyskaną dotację, aby w pełni podlegała ona rozliczeniu? Po pierwsze, należy zauważyć, że katalog dopuszczalnych wydatków ma charakter zamknięty. Należy się go więc trzymać. Po drugie, faktyczna możliwość rozliczenia każdego wydatku uzależniona jest od zgodności z ogólnymi zasadami tzw. kwalifikowalności, specyfiki realizowanego projektu oraz uwzględnienia kosztu we wniosku o dofinansowanie.

Generalnie wykaz dopuszczalnych kosztów obejmuje:

- wynajęcie powierzchni wystawienniczej,

- wpis do katalogu targowego,

- opłatę rejestracyjną,

- zaprojektowanie i zabudowę stoiska,

- produkcję indywidualnych materiałów promujących produkty, takich jak np.: katalogi, ulotki lub prezentacje na CD/DVD, wraz z kosztami tłumaczenia,

- transport materiałów i urządzeń ekspozycyjnych,

- podróże służbowe uczestników, w tym koszty diety,

- zakwaterowanie,

- wynajęcie tłumacza do obsługi stoiska.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 30 czerwca do końca lipca. Ten dokument oraz inne ważne opracowania, w tym wykaz kryteriów, służących ocenie zgłaszanych aplikacji, można znaleźć na stronie poświęconej funduszom europejskim, a także na stronie Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA