fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zamówienia publiczne: jak skutecznie złożyć ofertę

Czy wykonawca może wystąpić z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia i czy może wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na treść ogłoszenia o zamówieniu? Jakie dokumenty musi złożyć wraz z ofertą? – na m.in. te pytania odpowiada radca prawny Monika Zwolińska.

1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych (nowe Pzp). Poniżej przedstawiam praktyczne wskazówki dla wykonawców biorących udział w przetargach publicznych wszczętych już na podstawie nowego Pzp. Jako punkt odniesienia posłużył mi przetarg nieograniczony (dla zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi unijne, dalej nazywany przetargiem unijnym) oraz nowy, zbliżony do dotychczasowego przetargu nieograniczonego, tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji (dla zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne, dalej nazywany przetargiem krajowym).

Czytaj także:

Od przetargu można się odwołać

- Gdzie szukać informacji o przetargu?

Głównym źródłem informacji są oficjalne publikatory ogłoszeń, tj.:

1. Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP) w przypadku przetargów krajowych. Od 1 stycznia 2021 r. BZP znajduje się na nowej platformie internetowej e-Zamówienia dostępnej pod adresem ezamowienia.gov.pl.

2. Dziennik Ur...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA