fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Dane osobowe: rejestr PESEL ma być dostępny dla adoptowanego

123RF
Przysposobiony powinien znać wszystkie dane, które na jego temat znajdują się w urzędowym rejestrze PESEL, nie tylko te aktualne.

Rada Legislacyjna zaopiniowała rządowy projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności. Zakłada on utrzymanie obowiązku meldunkowego, który planowano znieść od 1 stycznia 2018 r. Przy okazji rząd chce wprowadzić kilka innych zmian.

Niektóre z nich budzą wątpliwości Rady Legislacyjnej. Chodzi m.in. o propozycję dotyczące nieusuwania z rejestru PESEL danych zmienionych w związku z procedurą przysposobienia lub obalenia domniemania ojcostwa męża matki. Dane te razem z uzasadnieniem mają być nadal dostępne, ale tylko dla administratora danych.

Co do zasady – zdaniem Rady Legislacyjnej – propozycja, by nie usuwać tych danych, jest w pełni słuszna.

Niemniej – według niej – wspomniane informacje powinny być również dostępne dla osób uprawnionych, np. męża matki czy osoby przysposabianej. Brakuje jednak w projekcie rozwiązań, które by to gwarantowały. Tymczasem każdy ma prawo posiadać wiedzę o własnym stanie cywilnym – jasno wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 12 listopada 2002 r.

Radzie nie podoba się również propozycja dotycząca tego, że jeżeli z urzędu dokonuje się zmiany w rejestrze PESEL, to o tym fakcie informuje się zainteresowanego, tylko jeżeli miało to istotny wpływ na ustalenie tożsamości tej osoby. Według Rady tego typu zapis pozostawia zbyt dużo swobody interpretacyjnej urzędnikom. ©?

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA