fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Duży wzrost zysku BGŻ BNP Paribas

Bloomberg
Bank zanotował sporą poprawę zysku, jednak tempo wzrostu kredytów jest niskie z powodu nienajlepszej pozycji kapitałowej.

BGŻ BNP Paribas w III kwartale 2017 r. miał 110 mln zł zysku netto, znacznie więcej niż rok temu (10 mln zł) i w poprzednim kwartale (81 mln zł). To głównie zasługa poprawy wyniku odsetkowego i spadku kosztów działania oraz odpisów.

Wynik odsetkowy wyniósł 504 mln zł, czyli urósł o 8 proc. rok do roku i o 5 proc. w ciągu kwartału. Było to możliwie głównie dzięki rosnącej marży odsetkowej, która wyniosła 2,80 proc. wobec 2,69 proc. rok temu i 2,68 proc. w poprzednim kwartale (poprawiła się dzięki zwiększeniu marż kredytów w segmencie korporacyjnym i detalicznym). Pomogło też zwiększenie portfela kredytów. Jednak wynik z opłat i prowizji wyniósł 120 mln zł, czyli spadł o 9 proc. w rok i 4 proc. w ciągu kwartału.

Pomogły za to cięcia kosztów. Łączne koszty operacyjne wyniosły 385 mln zł, czyli były niższe o 16 proc. niż rok temu i o 10 proc. niż w poprzednim kwartale. Saldo rezerw również stopniało – przez rok o 25 proc. i kwartalnie o 5 proc., do 87 mln zł.

- Możemy być zadowoleni z wyników, ponieważ w samym trzecim kwartale zysk netto był bliski osiągniętemu w całym pierwszym półroczu tego roku. Ponosimy już zdecydowanie niższe koszty integracji w związku z finalizacją procesu połączenia operacyjnego. Bank odnotował również spadek pozostałych kosztów działania, co jest efektem zrealizowanego programu integracji. Cieszy nas również ograniczenie kosztów ryzyka przy jednoczesnym wzroście wolumenów kredytowych oraz poprawa kwartalnej marży odsetkowej – mówi Jean-Charles Aranda, członek zarządu Banku BGŻ BNP Paribas, nadzorujący obszar finansów. Trzeci kwartał był okresem finalizacji procesów integracji banków, w październiku z sukcesem dokonaliśmy migracji operacyjnej klientów dawnego Sygma Banku Polska.

Na koniec września BGŻ BNP Paribas obsługiwał blisko 2,7 mln klientów. To szósty co do wielkości bank w Polsce. Suma bilansowa grupy na koniec września 2017 roku wyniosła 71,9 mld zł i była niższa o 0,6 proc. w porównaniu do końca grudnia 2016 r.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy na koniec września 2017 roku wyniósł 13,71 proc., a współczynnik kapitału Tier1 10,66 proc. To mniej niż wymagane przez KNF poziomy wynoszące odpowiednio o 0,47 pkt proc. i 0,35 pkt proc. Bank podejmuje działania zmierzające do optymalizacji pozycji kapitałowej i poziomu wypłacalności.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA