fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 23 grudnia 2016 r.

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 1 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (DzU z 8 grudnia 2016 r., poz. 1976)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 grudnia 2016 r. w sprawie badania sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (DzU z 15 grudnia 2016 r., poz. 2027)

- art. 10 i art. 15 ustawy z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 22 grudnia 2016 r., poz. 2103)

- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 20 grudnia 2016 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016 - z mocą od 1 grudnia 2016 r. (DzU z 22 grudnia 2016 r., poz. 2110)

- rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z 14 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru lotnisk (DzU z 22 grudnia 2016 r., poz. 2112)

- rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (DzU z 22 grudnia 2016 r., poz. 2115)

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA