Brak wpisu do ewidencji to nie zawsze brak ZUS

Osoba, która w ramach działalności nierejestrowanej wykonuje umowę o świadczenie usług albo zlecenie, podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca – uznał ZUS.

Publikacja: 18.03.2024 06:58

Brak wpisu do ewidencji to nie zawsze brak ZUS

Foto: AdobeStock

Sprawa dotyczyła przedsiębiorczyni, która była zainteresowana nawiązaniem współpracy z osobą świadczącą usługi sprzątające i opiekuńcze. Wspomniane czynności wykonywała ona w ramach działalności nieewidencjonowanej, czyli takiej, której ze względu na niski poziom zarobków, nie trzeba rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W takim przypadku uzyskane przychody nie mogą jednak w żadnym miesiącu przekroczyć 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od stycznia do czerwca 2024 roku wspomniany limit wynosi 3181,50 zł, a od lipca 2024 roku – 3225 zł. Trzeba też spełnić drugą przesłankę – taka osoba nie może wykonywać działalności gospodarczej w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat). Z tą formą związane są natomiast określone korzyści. Osoba realizująca tego rodzaju działalność nie płaci m.in. składek do ZUS.

Czytaj więcej

Biznes bez rejestracji nie pozwoli uniknąć składek ZUS

W niniejszej sprawie usługobiorczyni nie posiada też żadnego tytułu do ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawczyni chciała wiedzieć, czy jeżeli zleci (na podstawie umowy o świadczenie usług lub zlecenia) takiej osobie pracę, będzie musiała odprowadzić za nią składki na ubezpieczenia społeczne.

W swoim stanowisku wskazała, że nie. ZUS miał jednak inne zdanie na ten temat.

W uzasadnieniu przypomniał, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest przychód. Jego definicja, stosowana na gruncie ubezpieczeń społecznych, została zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2024 r., poz. 226). Z kolei składki muszą być obowiązkowo odprowadzane za każdego, kto posiada tytuł do ubezpieczenia. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. DzU z 2023 r. poz. 1230) są to m.in. osoby fizyczne, które na obszarze Polski wykonują pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. Zasada ta nie dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów do ukończenia 26 lat.

ZUS wskazał, iż z racji tego, że działalność nierejestrowana nie stanowi tytułu do ubezpieczeń, zastosowanie znajdzie tutaj wspomniany art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy systemowej. Oznacza to, że osoba, z którą zostanie zawarta umowa, np. zlecenia, i która nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń, będzie objęta składkami właśnie ze zlecenia. Trzeba za nią opłacić należności do ZUS.

Decyzja ZUS z 12 lutego 2024 r. (DI/200000/43/1239/2023)

Sprawa dotyczyła przedsiębiorczyni, która była zainteresowana nawiązaniem współpracy z osobą świadczącą usługi sprzątające i opiekuńcze. Wspomniane czynności wykonywała ona w ramach działalności nieewidencjonowanej, czyli takiej, której ze względu na niski poziom zarobków, nie trzeba rejestrować w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W takim przypadku uzyskane przychody nie mogą jednak w żadnym miesiącu przekroczyć 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego