Niższa składka wypadkowa od kwietnia 2024 r. Ale nie dla wszystkich firm

Aż 32 grupy przedsiębiorców będzie płacić niższą składkę na ubezpieczenie wypadkowe od kwietnia 2024 r. Chodzi m.in. o firmy prowadzące działalność związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Publikacja: 23.02.2024 16:18

Niższa składka wypadkowa od kwietnia 2024 r. Ale nie dla wszystkich firm

Foto: Adobe Stock

Tak wynika z projektu rozporządzenia, który właśnie trafił do uzgodnień. Przypomnijmy, że w kwestii opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe płatnicy są podzieli na dwie grupy:

- zgłaszający do tego ubezpieczenia nie więcej niż 9 ubezpieczonych,

- zgłaszający do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych.

Dla tych pierwszych stopa procentowa składki jest taka sama. Wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grupy działalności. Od kwietnia 2024 r. będzie to nadal 1,67 proc. Taka składka obowiązuje również płatników niepodlegających wpisowi do rejestru REGON.

Czytaj więcej

ZUS wydał mniej na ofiary wypadków przy pracy

Natomiast w przypadku firm zgłaszających co najmniej 10 ubezpieczonych stopę procentową ustala ZUS, ale tylko dla płatników, którzy złożyli ZUS IWA za 3 ostatnie lata kalendarzowe. Oblicza ją jako iloczyn stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należy dany płatnik i ustalonego dla niego wskaźnika korygującego. 

Pozostali płatnicy muszą ustalić obowiązującą ich stopę procentową tej składki samodzielnie na podstawie swojego PKD i grupy działalności, do której zostali zakwalifikowani. 

Nowe rozporządzenie ws. składki wypadkowej

Co określa zatem rozporządzenie? Wyznacza stopy procentowe składki w odniesieniu do poszczególnych grup działalności (w oparciu o kategorie ryzyka). I tak jest również we wspomnianym projekcie.

Wynika z niego, że w stosunku do regulacji obowiązującej do 31 marca 2024 r. tę samą stopę procentową składki zachowa od kwietnia 31 grup działalności. Wzrost dotyczy 1 grupy, natomiast w przypadku 32 grup efektem zmiany będzie jej obniżenie.

Najniższa i najwyższe stopy procentowe składki wypadkowej dla grup działalności nie zmienią się w stosunku do obowiązującej regulacji. Wynosić będą: 0,67 proc. - najniższa, natomiast najwyższa 3,33 proc.

Dla kogo wzrost, dla kogo obniżka składki wypadkowej 

Wzrost stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe obejmie wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu).

Natomiast z obniżenia stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe mogą się cieszy grupy działalności:

- uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową,

- leśnictwo i pozyskiwanie drewna,

- rybactwo,

- górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,

- górnictwo rud metali,

- produkcja artykułów spożywczych,

- produkcja napojów,

- produkcja wyrobów tytoniowych,

- produkcja wyrobów tekstylnych,

- produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania,

- produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych,

- produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych,

- produkcja metali,

- produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń,

- produkcja urządzeń elektrycznych,

- produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli,

- produkcja pozostałego sprzętu transportowego,

- produkcja mebli,

- naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń,

- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,

- działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców,

- działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

- roboty budowlane specjalistyczne,

- handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych,

- transport lądowy oraz transport rurociągowy,

- transport wodny,

- transport lotniczy,

- działalność pocztowa i kurierska,

- działalność związana z zatrudnieniem,

- administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, organizacje i zespoły eksterytorialne,

- działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 kwietnia 2024 r.

Etap legislacyjny: Projekt skierowany do uzgodnień

Tak wynika z projektu rozporządzenia, który właśnie trafił do uzgodnień. Przypomnijmy, że w kwestii opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe płatnicy są podzieli na dwie grupy:

- zgłaszający do tego ubezpieczenia nie więcej niż 9 ubezpieczonych,

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a