Wydatki na cele edukacyjne w firmie bez ZUS

Koszty szkoleń, które mają podnosić kompetencje zawodowe, ale też związane z nimi dojazdy, nie są oskładkowane.

Publikacja: 07.12.2023 07:35

Wydatki na cele edukacyjne w firmie bez ZUS

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczyła spółki, która tworzyła na zlecenie klientów gry komputerowe. Z własnej inicjatywy planuje skierować ona pracowników na szkolenia, kursy, studia, konferencje i inne tego typu wydarzenia edukacyjne w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.

Firma wskazuje ich kilka. Chodzi m.in. o uaktualnianie wiedzy pracowników o nowych trendach w branży gamingowej, co ma doprowadzić do utrzymania wysokiego poziomu produkowanych gier. Wydarzenia edukacyjne, na które będą kierowani zatrudnieni, obejmą wiedzę z: programowania, projektowania, testowania i tworzenia prototypów produktów.

Wydatki na ten cel mają zostać w pełni sfinansowane ze środków obrotowych firmy. Pokryją one nie tylko koszty samego szkolenia czy konferencji, ale też dojazdów, zakwaterowania czy wyżywienia osoby, która weźmie w nich udział. Spółka chciała wiedzieć, czy powyższe wydatki stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie bez ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych uznał, że nie. W wydanej interpretacji przypomniał, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest przychód. Jego definicja stosowana na gruncie ubezpieczeń społecznych jest zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r., poz. 2647).

Nie od każdej kwoty jednak płatnik odprowadza należności do ZUS. Wyłączenia zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728). Jedno z nich wynika z § 2 ust. 1 pkt 29. Zgodnie z jego treścią podstawy wymiaru nie stanowi wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika.

Spod tej zasady wyłączone są jedynie wynagrodzenia otrzymywane za czas urlopu szkoleniowego i zwolnienia z części dnia pracy, przysługujące osobom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Jak podkreślił ZUS, kwestie podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia ogólnego pracownika są regulowane przepisami kodeksu pracy. Chodzi o art. 103[1] do 103[5]. Przepis rozporządzenia znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie do przypadków, o których mowa w powyższych przepisach k.p. Stanowią one m.in., że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Jest też w nich mowa, że zatrudniający może przyznać pracownikom, którzy z tego korzystają, dodatkowe świadczenia, czyli pokryć nie tylko opłaty za kształcenie, ale też przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

W konsekwencji organ uznał, że wszystkie wymienione we wniosku wydatki poniesione na wydarzenia edukacyjne, które obejmą konkretnych pracowników, będą korzystały ze zwolnienia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Decyzja ZUS, oddział w Gdańsku (DI/ 100000/ 43/939/2023

Czytaj więcej

ZUS: od umorzonej lojalki należą się składki na ubezpieczenia społeczne

Sprawa dotyczyła spółki, która tworzyła na zlecenie klientów gry komputerowe. Z własnej inicjatywy planuje skierować ona pracowników na szkolenia, kursy, studia, konferencje i inne tego typu wydarzenia edukacyjne w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych.

Firma wskazuje ich kilka. Chodzi m.in. o uaktualnianie wiedzy pracowników o nowych trendach w branży gamingowej, co ma doprowadzić do utrzymania wysokiego poziomu produkowanych gier. Wydarzenia edukacyjne, na które będą kierowani zatrudnieni, obejmą wiedzę z: programowania, projektowania, testowania i tworzenia prototypów produktów.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Sądy i trybunały
Sędzia Barbara Piwnik: To co się dzieje jest dla mnie nie do zniesienia
Materiał Promocyjny
Elektrownie jądrowe to naturalny dla Warty obszar zainteresowań
Prawo karne
Niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Historia Tomasza Komendy wstrząsnęła Polską
Sądy i trybunały
Rzecznik dyscyplinarny uderza w sędzię SN. Chce ją odsunąć od głośnej sprawy
Spadki i darowizny
Notariusz: Odrzucanie spadków wciąż z pułapkami na obywateli
Prawo dla Ciebie
Sądowa porażka Macieja Wąsika. Jest prawomocny wyrok
Konsumenci
Kredyt na 30 lat spłacony w 19 miesięcy. Czy bank powinien zwrócić prowizję?