Od nagrody za wzorową pracę należy się ZUS

Gratyfikacja za wzorowe wykonywanie obowiązków jest oskładkowana – uznał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Publikacja: 20.07.2023 07:42

Od nagrody za wzorową pracę należy się ZUS

Foto: Adobe Stock

Sprawa dotyczyła firmy, która zamierzała przyznać pracownikowi nagrodę, o której mowa w art. 105 kodeksu pracy, w związku z przejściem na emeryturę. Jest to gratyfikacja przyznawana m.in. w związku z wzorowym wypełnianiem przez zatrudnionego obowiązków czy przejawianiem inicjatywy w pracy.

Pracodawca przewidział ją w czterech wariantach (pakietu medycznego, punktów na platformie kafeteryjnej, z których może pokryć dowolną wycieczkę lub zakupić inny dostępny na niej towar, karty podarunkowej). Otrzymałby ją każdy, kto przechodziłby na emeryturę, miał co najmniej pięcioletni staż pracy i co do którego nie ma żadnych zastrzeżeń w kwestii jego efektywności i zachowania. Firma chciała wiedzieć, czy tego rodzaju nagroda będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

ZUS uznał, że tak. Jak wskazał, co prawda w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728) wyłączone z oskładkowania zostały nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które przysługują pracownikowi nie częściej niż co pięć lat. Z kolei w § 2 ust. 1 pkt 3 jest mowa o odprawach, odszkodowaniach i rekompensatach wypłacanych z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy. ZUS uznał, że gratyfikacja z art. 105 k.p. nie zalicza się do żadnego z wymienionych świadczeń.

Jest też przyznawana w innych okolicznościach niż wymienione w powyższych przepisach.

Decyzja nr: DI/100000/43/ 372/2023

Czytaj więcej

Trzeba zapłacić składki od premii urlopowej

Sprawa dotyczyła firmy, która zamierzała przyznać pracownikowi nagrodę, o której mowa w art. 105 kodeksu pracy, w związku z przejściem na emeryturę. Jest to gratyfikacja przyznawana m.in. w związku z wzorowym wypełnianiem przez zatrudnionego obowiązków czy przejawianiem inicjatywy w pracy.

Pracodawca przewidział ją w czterech wariantach (pakietu medycznego, punktów na platformie kafeteryjnej, z których może pokryć dowolną wycieczkę lub zakupić inny dostępny na niej towar, karty podarunkowej). Otrzymałby ją każdy, kto przechodziłby na emeryturę, miał co najmniej pięcioletni staż pracy i co do którego nie ma żadnych zastrzeżeń w kwestii jego efektywności i zachowania. Firma chciała wiedzieć, czy tego rodzaju nagroda będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Mundurowi
Dlaczego żołnierzy na granicy skuto kajdankami? Żandarmeria Wojskowa wyjaśnia
Prawo drogowe
Zmiany w kasowaniu punktów karnych i zabieraniu prawa jazdy. Będzie surowo
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Prawo drogowe
Koniec z parkowaniem na chodnikach? Jest propozycja zmiany prawa
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży