Sąd: Zapomoga socjalna może być wypłacana cyklicznie

Nie ma znaczenia to, że wsparcie pracowników zapomogą miało formę stałych, comiesięcznych wypłat wraz z wypłatą wynagrodzenia. Żaden przepis prawa nie zakazuje wypłaty świadczenia socjalnego co miesiąc. Skoro regulamin obowiązujący u pracodawcy określił miesięczną częstotliwość, a nie np. raz do roku, nie było powodów do przyjęcia, że kwoty sporne określone w zaskarżonej decyzji nie miały charakteru świadczeń socjalnych. Należy także podkreślić, że kwoty te były niskie, nie można zatem mówić, że świadczenie to miało stanowić odpłatność za pracę, nawet jeśli było wypłacane w odstępach miesięcznych. Miałoby bowiem niewielki, wręcz marginalny, wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę.

Publikacja: 15.06.2023 02:00

Sąd: Zapomoga socjalna może być wypłacana cyklicznie

Foto: Adobe Stock

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z 3 listopada 2022 r. (III AUa 378/22).

Prawo do zapomogi – nazwanej w regulaminie zwykłą – było uzależnione od złożenia oświadczenia o wysokości dochodu na członka rodziny, a wysokość zapomogi zależała od jego wysokości. Dodatkowo regulamin zfśs przewidywał, że pracownicy nowozatrudnieni nabywali prawo do świadczenia od miesiąca następującego po miesiącu zatrudnienia oraz przez pierwsze trzy miesiące nabywali prawo do świadczenia w wysokości 50 proc. należnej zapomogi wynikającej z tabeli do regulaminu. Regulamin nie wprowadzał natomiast obowiązku składania przez pracowników wniosków o przyznanie tego świadczenia i nie określał sposobu weryfikacji sytuacji życiowej i materialnej pracownika przy przyznaniu tego świadczenia. Wyłącznym warunkiem było złożenie oświadczenia o dochodach na członka rodziny.

Pozostało 82% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Zamów w promocji 99 zł za pierwszy miesiąc, każdy kolejny w cenie 199 zł

Korzystaj z nieograniczonego dostępu m.in. do artykułów, raportów prawnych i ekonomicznych, specjalistycznych rankingów a także weekendowego wydania „Plus Minus”.
Możesz zrezygnować w każdej chwili.

Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej