Zapisane na subkoncie w ZUS środki podlegają podziałowi i wypłacie w razie m.in. śmierci ubezpieczonego. Tak jak to ma miejsce w przypadku środków zgromadzonych na rachunku w OFE.

Jeśli ktoś posiada subkonto, to może wskazać osoby uprawnione do środków zapisanych na subkoncie po swojej śmierci. W każdym czasie może też zmienić swoją wcześniejszą dyspozycję.