Tylko trzy lata na żądanie zwrotu składek zapłaconych za pracownika

Żądanie pracodawcy od pracownika zwrotu równowartości składek na ubezpieczenia społeczne, zapłaconych do organu rentowego w sytuacji określonej w art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w aspekcie zasad współżycia społecznego z art. 411 pkt 2 kodeksu cywilnego nie powinno wykraczać poza terminy przedawnienia przewidziane dla odpowiedzialności pracownika w art. 291 kodeksu pracy (w zw. z art. 300 k.p.).

Publikacja: 21.09.2022 17:20

ZUS

ZUS

Foto: Adobe Stock

Tak orzekł Sąd Najwyższy wyrokiem z 16 lutego 2022 r. (III PSKP 58/21).

Sprawa, którą rozpatrywał Sąd Najwyższy, dotyczyła pozwu pracodawcy z żądaniem zwrotu uiszczonych zaległych składek na ubezpieczenia społeczne za pracownika. Na skutek kontroli ZUS ustalił, że pracownik w ramach umowy zlecenia zawartej z podmiotem trzecim w  rzeczywistości świadczył dodatkową pracę na rzecz swojego pracodawcy. Przedmiotem sprawy było ustalenie, czy w przypadku ustalenia stosunku pracy na podstawie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pracodawca może żądać od pracownika zwrotu opłaconych składek w części, w której powinny one zostać potrącone z wynagrodzenia pracownika.

Pozostało 86% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego