Wysokość zasiłku chorobowego a podwyższenie płacy minimalnej

Od 1 stycznia podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od 1510,07 zł, a dla pracownika w pierwszym roku pracy od 1208,06 zł.

Publikacja: 28.12.2014 10:00

Podniesienie płacy minimalnej ma wpływ na wysokość zasiłku chorobowego

Podniesienie płacy minimalnej ma wpływ na wysokość zasiłku chorobowego

Foto: Fotorzepa, Michał Walczak

Zachorowałam 12 grudnia. Lekarz twierdzi, że moja niezdolność do pracy potrwa co najmniej trzy miesiące. Czy podwyższenie minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia wpłynie na wysokość zasiłku od tej daty? – pyta czytelniczka.

Zasiłek chorobowy dla pracownika jest obliczany od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego mu za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku choroby w grudniu 2014 roku podstawę wymiaru zasiłku ustala się na podstawie wynagrodzenia wypłaconego za okres od grudnia 2013 roku do listopada 2014 roku. Jeżeli natomiast niezdolność do pracy powstanie przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, podstawę wymiaru zasiłku oblicza się z wynagrodzenia za pełne miesiące kalendarzowe tego zatrudnienia. Gdyby pracownik był zatrudniony od 1 kwietnia 2014 roku, a zachorował w grudniu tego roku, to podstawę zasiłku stanowiłoby średnie wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia do listopada 2014 r.

Z powyższego wynika, że choroba na przełomie roku nie ma co do zasady wpływu na ustaloną podstawę wymiaru zasiłku. Od tej zasady są jednak wyjątki. Jeden z nich dotyczy sytuacji, gdy podstawa wymiaru zasiłku jest niższa od określonej przepisami minimalnej. Z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa wynika, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy wraz ze składnikami, do których pracownik zachowuje prawo w okresie jego pobierania, nie może być niższa od odpowiedniej do stażu pracy kwoty minimalnego wynagrodzenia po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej ze środków zatrudnionego. Od 1 stycznia 2015 r. minimalne wynagrodzenie wyniesie 1750 zł, a dla pracownika w pierwszym roku pracy 1400 zł. Dlatego od 1 stycznia 2015 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwot minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownika po odliczeniu 13,71 proc. tych kwot, tj. od:

• 1510,07 zł (1750 zł x 13,71 proc.  = 239,93 zł; 1750 zł - 239,93 zł = 1510,07 zł),

• 1208,06 zł (1400 zł x 13,71 proc.  = 191,94 zł; 1400 zł - 191,94 zł = 1208,06 zł) –dla pracownika w pierwszym roku pracy.

Jeśli zasiłek chorobowy dla pracownika za okres od 12 do 31 grudnia jest obliczany od minimalnej postawy obowiązującej w 2014 roku (czyli od 1449,67 zł, a w pierwszym roku pracy od 1159,74 zł), to będzie ona niższa od minimalnej obowiązującej od 1 stycznia 2015 r. Dlatego podstawę wymiaru zasiłku przysługującego od 1 stycznia trzeba podwyższyć do 1510,07 zł, a w przypadku pracownika w pierwszym roku pracy do 1208,06 zł.

podstawa prawna: art. 36, art. 45 ustawy z  25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 159).

Zachorowałam 12 grudnia. Lekarz twierdzi, że moja niezdolność do pracy potrwa co najmniej trzy miesiące. Czy podwyższenie minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia wpłynie na wysokość zasiłku od tej daty? – pyta czytelniczka.

Zasiłek chorobowy dla pracownika jest obliczany od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego mu za 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. W przypadku choroby w grudniu 2014 roku podstawę wymiaru zasiłku ustala się na podstawie wynagrodzenia wypłaconego za okres od grudnia 2013 roku do listopada 2014 roku. Jeżeli natomiast niezdolność do pracy powstanie przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, podstawę wymiaru zasiłku oblicza się z wynagrodzenia za pełne miesiące kalendarzowe tego zatrudnienia. Gdyby pracownik był zatrudniony od 1 kwietnia 2014 roku, a zachorował w grudniu tego roku, to podstawę zasiłku stanowiłoby średnie wynagrodzenie wypłacone za okres od kwietnia do listopada 2014 r.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona