Kandydaci na sędziów i prokuratorów odzyskają część opłaty? Jest stanowisko MS

Ministerstwo Sprawiedliwości nie wyklucza definitywnie zmian w opłatach pobieranych od kandydatów do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Kwestię tę ma przeanalizować Komisja Kodyfikacyjna Ustroju Sądów Powszechnych i Prokuratury.

Publikacja: 08.07.2024 10:50

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Foto: PAP / Jacek Bednarczyk

Egzamin na aplikację sędziowską i prokuratorską, prowadzoną przez KSSiP, składa się z dwóch części: pierwszego, czyli testu wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa oraz drugiego: pracy pisemnej, badającej umiejętności stosowania, wykładni oraz interpretacji prawa, a także argumentacji prawniczej. Z praktyki wynika, że większość absolwentów prawa nie przechodzi do drugiego etapu — wszyscy oni jednak muszą wnieść opłatę tej samej wysokości.

Tymczasem wraz z podwyżką płacy minimalnej 1 lipca 2024 roku, opłata za przystąpienie do egzaminu przekroczy próg 2000 zł od kandydata — także od tego, który nie zdał pierwszego etapu.

RPO: konieczne jest zróżnicowanie wysokości opłat

Sprawą zajął się rzecznik praw obywatelskich. Jego zdaniem „pobieranie opłaty w pełnej wysokości od kandydatów, którzy nie będą brali udziału w drugim etapie egzaminu, nie jest konieczne dla osiągnięcia celu, jakim jest prawidłowe i efektywne przeprowadzenie wyboru. Wysokość opłaty powinna mieć związek z realnymi kosztami poniesionymi przez instytucję z tytułu określonego świadczenia”.

RPO wskazał, że konieczne jest zróżnicowanie wysokości opłat m.in. w zależności od tego, czy kandydat dostał się do drugiego etapu egzaminu. Innym wariantem, również proponowanym przez Rzecznika, jest podzielenie opłaty na dwie części, które płacone byłyby przez kandydatów przed każdą z części egzaminu.

MS: opłata za udział w naborze jest jedyną opłatą ponoszoną przez aplikantów

Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedziało, że "na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów nie jest możliwe zróżnicowanie zasad uiszczania i zwrotu opłaty za udział w naborze na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską wobec kandydatów, którzy nie zostali dopuszczeni do drugiego etapu konkursu, a kwestia zwrotu opłaty nie może być uregulowana w akcie prawnym rangi rozporządzenia, gdyż stanowi materię ustawową".

Resort zwrócił też uwagę, że w przepisach u.k.s.s.p. kompleksowo uregulowana została mianowicie kwestia związana z ponoszeniem opłat przez kandydatów, których zamiarem jest uzyskanie prestiżowego statusu aplikanta KSSiP. „Wymaga zaakcentowania, że opłata za udział w naborze jest jedyną opłatą ponoszoną przez aplikantów na drodze do pełnienia służby sędziowskiej lub prokuratorskiej. Aplikanci KSSiP bowiem – w odróżnieniu od aplikantów tzw. aplikacji korporacyjnych — odbywają aplikację bezpłatnie, a co więcej – otrzymują stypendium, które wynosi w trakcie pierwszych dwunastu miesięcy szkolenia — 4500 zł, a po ukończeniu dwunastu miesięcy szkolenia — 5100 zł, oraz dodatek do stypendium, którego wysokość uzależniona jest od ich miejsca zamieszkania i wynosi od 150 zł do 650 zł miesięcznie” - zauważył MS. 

Jednocześnie poinformowano, że w ramach prac powołanej przez ministra Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów Powszechnych i Prokuratury zostaną przedstawione analizy koncepcyjne w zakresie ewentualnych modyfikacji przepisów dotyczących zwrotu kandydatom części uiszczonej uprzednio pełnej wysokości opłaty - w sytuacji niezakwalifikowania się do drugiego etapu konkursu lub egzaminu oraz możliwości ustalenia mniejszej niż maksymalna wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i prokuratorską.

Czytaj więcej

Opłaty za egzamin do KSSiP do zmian? Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje

Egzamin na aplikację sędziowską i prokuratorską, prowadzoną przez KSSiP, składa się z dwóch części: pierwszego, czyli testu wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa oraz drugiego: pracy pisemnej, badającej umiejętności stosowania, wykładni oraz interpretacji prawa, a także argumentacji prawniczej. Z praktyki wynika, że większość absolwentów prawa nie przechodzi do drugiego etapu — wszyscy oni jednak muszą wnieść opłatę tej samej wysokości.

Tymczasem wraz z podwyżką płacy minimalnej 1 lipca 2024 roku, opłata za przystąpienie do egzaminu przekroczy próg 2000 zł od kandydata — także od tego, który nie zdał pierwszego etapu.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
W sądzie i w urzędzie
Jak otrzymać bon energetyczny? Jest wzór wniosku
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Administracja
Rzeka zabrała część nieruchomości. Kiedy przysługuje odszkodowanie?