Prokuratura Instytutu Pamięci Narodowej chce oskarżyć prokuratora Benedykta G. o popełnienie zbrodni komunistycznej i zbrodni przeciwko ludzkości. Orzeczenie o uchyleniu immunitetu zapadło na posiedzeniu niejawnym.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpoznawała zażalenie prokuratury po tym, gdy prokuratorski sąd dyscyplinarny odmówił uchylenia mu immunitetu. Tym razem skład sędziowski ID zdecydował o zmianie orzeczenia I instancji (odmowa) – immunitet prokuratora został prawomocnie uchylony.

W czym rzecz? Chodzi o byłego prokuratora wojskowego (dziś już w stanie spoczynku) – Benedykta G. Prokuratorzy IPN chcą oskarżyć go o to, że jako prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie w maju 1982 r. wszczął śledztwo, przedstawiał zarzuty i nie uwzględnił zażalenia na areszt tymczasowy wobec działacza opozycji Jana Martiniego w sprawie dotyczącej redagowania i rozpowszechniania nielegalnych czasopism.

Na stronie Instytutu napisano, że władze PRL oskarżyły Martiniego o sporządzenie i przechowywanie w celu rozpowszechniania materiałów zawierających „fałszywe wiadomości z zakresu stosunków społeczno-politycznych PRL i działań jej władz naczelnych", które mogą wywołać niepokój publiczny.

Sygnatura akt: II DIZ 48/21

Czytaj więcej

Prokurator zwolniony z aresztu, bo immunitet uchyliła mu Izba Dyscyplinarna