Zgodnie z treścią art. 43 par. 6 nowej ustawy Prawo o prokuraturze uchwalenie Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów stanowi ustawowe zadanie Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Prace nad dokumentem trwają od czerwca 2016 r.

Niedawno apel w sprawie prac nad kodeksem etycznym wystosował zarząd Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex super omnia". Zwróciło się w nim do Krajowej Rady Prokuratorów o poddanie projektu nowego zbioru zasad etyki konsultacji środowiska i uwzględnienie uzyskanych tą drogą opinii przed uchwaleniem tego zbioru.

W apelu podkreślono, że na Krajowej Radzie Prokuratorów i na każdym z jej członków z osobna spoczywa szczególna odpowiedzialność z racji powierzonego jej ustawowego zadania strzeżenia niezależności prokuratorów oraz z powodu zaufania, udzielonego członkom Rady, powołanym na pierwszą kadencję. Jak dodano, niezbędne jest umożliwienie prokuratorom zabrania głosu w sprawie najistotniejszej, bowiem dotykającej ich bezpośrednio, a także pośrednio – poprzez opinię kreowaną w społeczeństwie.

W wydanej pod koniec sierpnia uchwale Krajowa Rada Prokuratorów przypomniała, że wynikający z ustawy Prawo o prokuraturze skład Rady stanowi, w swej istocie, reprezentację wszystkich prokuratorów. - Zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów przygotowany i przyjęty przez Krajową Radę Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym będzie wyrazem stanowiska tego organu samorządności prokuratorskiej, na które złożą się opinie wszystkich prokuratorów wchodzących w skład Rady - wskazano.

- Każdy prokurator, czy grupa prokuratorów, którzy są zainteresowani przekazaniem swoich uwag dotyczących prac Rady mogą przekazać je członkowi Rady – napisano w uchwale. – Krajowa Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym podtrzymuje swoje stanowisko, że na obecnym etapie prac nad projektem Zbioru zasad etyki zawodowej prokuratorów brak jest uzasadnienia dla poddawania tego projektu szerszym konsultacjom lub opiniom – zaznaczono.