Orzekł tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który rozpatrywał skargę prokuratora rejonowego na uchwałę rady miasta w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku.

Bez uciążliwości