Czy zawezwanie do ugody przerywa przedawnienie

Nadal nie ma pewności, czy zawezwanie do ugody w sporze cywilnym przerywa przedawnienie, gdyż mimo długiego posiedzenia siedmioosobowy skład SN nie wydał w środę w tej kwestii orzeczenia.

Publikacja: 14.09.2023 07:28

Czy zawezwanie do ugody przerywa przedawnienie

Foto: Adobe Stock

Chodzi o tzw. zawezwanie do próby ugodowej, prostą i tanią procedurę, która ma prowadzić do zakończenia sporu ugodą, a w praktyce wykorzystywana jest najczęściej do przerwania biegu przedawnienia roszczenia, o które z takich czy innych powodów wierzyciel nie występuje wprost z pozwem.

Trójkowy skład SN rozpatrywał sprawę mężczyzny, który domagał się zasądzenia na jego rzecz solidarnie od pozwanych (komornika i Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego) odszkodowania za szkodę wyrządzoną mu w wyniku nieprawidłowego oszacowania w trakcie egzekucji jego nieruchomości, co sprawiło wykupienie jej za zaniżoną cenę.

Powód wskazał sygnatury pięciu spraw, w których zgłosił wnioski o podjęcie próby ugodowej, co miało świadczyć, że doprowadził do przerwania przedawnienia jego roszczenia.

Sąd okręgowy zasądził mu od pozwanych 23,5 tys. zł, ustalając, że przeciwko powodowi i jego żonie toczyło się z wniosków różnych wierzycieli wiele egzekucji połączonych do wspólnego rozpoznania.

Komornik zlecił rzeczoznawcy sporządzenie wyceny objętej egzekucją nieruchomości, ale rzeczoznawca nie zdołał przeprowadzić oględzin, ponieważ małżonkowie nie udostępnili mu jej, i wycenił ją na podstawie widoku zza ogrodzenia, szacując jej wartość na niższą kwotę. Sąd apelacyjny jednak powództwo oddalił, uznając je w całości za przedawnione.

Rozpatrując skargę kasacyjną powoda, Sąd Najwyższy (sędziowie: Katarzyna Tyczka-Rote, Paweł Grzegorczyk i Roman Trzaskowski) wystąpili do szerszego składu SN z pytaniami prawnym: Czy zawezwanie do próby ugodowej może przerwać bieg przedawnienia roszczenia, a jeśli tak, czy ta przerwa zależy od tego, czy wierzyciel, mógł rozsądnie oceniać, że postępowanie pojednawcze doprowadzi do zawarcia ugody? Wreszcie czy jeżeli zawezwanie do próby ugodowej spowodowało przeprowadzenie postępowania pojednawczego (które w większości wypadków nie kończy się ugodą i spór zwykle trafia potem do zwykłego sądu), to w tym drugim (rozpoznawczym) postępowaniu dopuszczalne jest ustalenie przez sąd, że owa próba ugodowa nie przerwała biegu przedawnienia.

Kwestia skuteczności zwłaszcza kolejnych prób ugodowych jest dyskusyjna od dawna, a jak wskazują autorzy pytania, orzecznictwo jest rozbieżne przede wszystkim co do tego, czy składający wniosek powinien liczyć na to, że doprowadzi do zawarcia ugody, czy składa go jedynie w celu przerwania biegu przedawnienia.

– Pytania te sprowadzają się do tego, czy można badać pozorność próby ugodowej. Moim zdaniem nie, gdyż pozorność jest w kodeksie jednoznaczne limitowana. Co najwyższej sąd, któremu przedłożono formalnie poprawną próbę ugodową, może uznać, że to było nadużycie prawa. Dobry sędzia nie da się namówić na kolejne próby ugodowe – komentuje adwokat Roman Nowosielski.

Sygnatura akt: III CZP 43/22

Czytaj więcej

Zawezwanie do próby ugodowej już nie takie atrakcyjne?

Chodzi o tzw. zawezwanie do próby ugodowej, prostą i tanią procedurę, która ma prowadzić do zakończenia sporu ugodą, a w praktyce wykorzystywana jest najczęściej do przerwania biegu przedawnienia roszczenia, o które z takich czy innych powodów wierzyciel nie występuje wprost z pozwem.

Trójkowy skład SN rozpatrywał sprawę mężczyzny, który domagał się zasądzenia na jego rzecz solidarnie od pozwanych (komornika i Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego) odszkodowania za szkodę wyrządzoną mu w wyniku nieprawidłowego oszacowania w trakcie egzekucji jego nieruchomości, co sprawiło wykupienie jej za zaniżoną cenę.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Sąd Najwyższy: zasiedzenie działki za miedzą nie dla każdego sąsiada
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Za granicą
Wakacje 2024 z biurem podróży. Jakie mam prawa podczas wyjazdu wakacyjnego?
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą