TSUE: Twórca ma przekonać sąd, że jest twórcą

Dla skorzystania z roszczenia informacyjnego o skali korzystania z utworów występujący o ochronę praw autorskich, wnioskodawca musi przedstawić racjonalnie dostępne dowody pozwalające przekonać sąd, że przysługuje mu prawo własności intelektualnej.

Publikacja: 27.04.2023 15:03

TSUE: Twórca ma przekonać sąd, że jest twórcą

Foto: Adobe Stock

To sedno czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kwestia ta wynikła w sprawie jaką uprawniona - wedle twierdzeń pozwu - do praw autorskich do grafik, zresztą ich autorka, domagała się przed Sądem Okręgowym w Warszawie (XXII Wydział Własności Intelektualnej) udzielenia jej przez pozwanych (Castorama Polska i Knorr) informacji o sieci dystrybucji, o dostawcach, o ilości otrzymanych oraz zamówionych towarów, dacie wprowadzenia towarów do sprzedaży w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym, ilości sprzedanych towarów i uzyskanej ze sprzedaży cenie.

Jako podstawę prawną wniosku wskazała art. 479 (113 k.p.c.), który stanowi, że na wniosek uprawnionego, jeżeli wykaże w sposób wiarygodny okoliczności wskazujące na naruszenie, sąd może przed wszczęciem postępowania lub w jego toku w pierwszej instancji wezwać naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów lub usług. A także na art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/48/WE(2), który ustanawia także prawo do niezbędnych informacji służące zapewnieniu skutecznej ochrony własności intelektualnej.

Castorama Polska kwestionuje żądanie powódki, wskazując m.in., że nie wykazała, aby przysługiwały jej autorskie prawa majątkowe do tych reprodukcji.

Sąd Okręgowy w Warszawie powziął zaś wątpliwości, czy w takiej sytuacji powódka powinna wykazać, że jest właścicielem danego prawa własności intelektualnej, czy też wystarczy, że uprawdopodobni, że jest właścicielem tego prawa? I o rozstrzygnięcie tej kwestii zwrócił się do TSUE.

W ocenie Trybunału, sąd krajowy ma zadanie w takiej sprawie zbadać, czy powódka (powód) przestawiła dowody wystarczające do wykazania, że przysługuje jej dane prawo własności intelektualnej. Powódka musi zatem przedstawić wszelkie racjonalnie dostępne dowody pozwalające przekonać sąd, że przysługuje jej dane prawo własności intelektualnej.

Trybunał zastrzegł przy tym, że żądanie udzielenia informacji nie może być nadużywane. Ocena zasadności i proporcjonalności wniosku o udzielenie informacji należy także do sądu krajowego. W ramach tej oceny winien on uwzględnić całokształt okoliczności sprawy. Jeśli sąd dopatrzy się nadużycia prawa, powinien on odmówić możliwości skorzystania z prawa do informacji przewidzianego w dyrektywie 2004/48. 

Sygnatura  C-628/21 

Czytaj więcej

TSUE: portale muszą podzielić się zyskiem z twórcami

To sedno czwartkowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE.

Kwestia ta wynikła w sprawie jaką uprawniona - wedle twierdzeń pozwu - do praw autorskich do grafik, zresztą ich autorka, domagała się przed Sądem Okręgowym w Warszawie (XXII Wydział Własności Intelektualnej) udzielenia jej przez pozwanych (Castorama Polska i Knorr) informacji o sieci dystrybucji, o dostawcach, o ilości otrzymanych oraz zamówionych towarów, dacie wprowadzenia towarów do sprzedaży w sklepach stacjonarnych i sklepie internetowym, ilości sprzedanych towarów i uzyskanej ze sprzedaży cenie.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN