Do takiego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, który zajmował się skargą kobiety, której urzędnicy odmówili przyznania prawa do świadczenia wychowawczego na wnuczkę, czyli tzw. 500 plus. Babcia dołączyła do wniosku postanowienie sądu rejonowego o zabezpieczeniu postępowania, w którym na czas jego trwania powierzono jej bezpośrednią pieczę nad małoletnią.

Urzędnicy odmówili