Sąd: fotokopia aktu urodzenia jednak bez podpisu kierownika USC

Żaden przepis nie przewiduje wydania kserokopii lub fotokopii aktu urodzenia potwierdzonej przez kierownika urzędu stanu cywilnego za zgodność z oryginałem.

Publikacja: 15.04.2022 07:31

Odpis skrócony aktu urodzenia

Odpis skrócony aktu urodzenia

Foto: Adobe Stock

Wniosek do urzędu stanu cywilnego dotyczył wydania pięciu kserokopii aktu urodzenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika USC. Kierownik odmówił jednak wszczęcia postępowania w tej sprawie. Poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego istnieje możliwość sporządzenia fotokopii aktu urodzenia. Nie ma ona jednak mocy dokumentu urzędowego i nie może być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Oddalając wniesione zażalenie, również wojewoda świętokrzyski stwierdził, że nie istnieje przepis prawa, na podstawie którego żądanie wnioskodawczyni może zostać rozpatrzone. Z przepisów wynika, że osobie uprawnionej można umożliwić nieodpłatne wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego. Taki dokument nie ma jednak mocy urzędowego. Kierownik USC nie może więc potwierdzić fotokopii za zgodną z oryginałem.

Nie wydaje się więc uwierzytelnionych kopii aktów stanu cywilnego ani samych oryginałów aktów; wydaje się natomiast odpisy aktów o mocy prawnej oryginału.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach petentka uznała odmowę wszczęcia postępowania za bezzasadną, a przepisy za błędnie interpretowane. Przyjęto w nich bowiem, że kierownik USC jest uprawniony jedynie do wydania odpisów aktu urodzenia, a nie jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Przepisy k.p.a. nie mają tu zastosowania – stwierdził sąd. Za nieuzasadnione uznał także pozostałe zarzuty skargi. Przypomniał, że procedura wydawania oryginałów lub odpisów aktów stanu cywilnego reguluje prawo o aktach stanu cywilnego. Ustawa ustanowiła zasady wydawania dokumentów z rejestru stanu cywilnego. Jednak żaden przepis nie przewiduje wydania przez kierownika USC kserokopii lub fotokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

– Nie ma więc podstawy prawnej do wszczęcia postępowania w takiej sprawie – stwierdziła sędzia sprawozdawca Dorota Pędziwilk-Moskal. – W ustawie przyznano wprawdzie osobie uprawnionej prawo do nieodpłatnego wykonania fotokopii aktu stanu cywilnego, ale taki dokument nie ma mocy urzędowego. Brak więc podstawy prawnej do rozstrzygnięcia wniosku skarżącej w postępowaniu administracyjnym.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Ke 900/21

Czytaj więcej

WSA: aktu urodzenia urząd nie zmieni

Wniosek do urzędu stanu cywilnego dotyczył wydania pięciu kserokopii aktu urodzenia potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika USC. Kierownik odmówił jednak wszczęcia postępowania w tej sprawie. Poinformował, że zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego istnieje możliwość sporządzenia fotokopii aktu urodzenia. Nie ma ona jednak mocy dokumentu urzędowego i nie może być potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Oddalając wniesione zażalenie, również wojewoda świętokrzyski stwierdził, że nie istnieje przepis prawa, na podstawie którego żądanie wnioskodawczyni może zostać rozpatrzone. Z przepisów wynika, że osobie uprawnionej można umożliwić nieodpłatne wykonanie fotokopii aktu stanu cywilnego. Taki dokument nie ma jednak mocy urzędowego. Kierownik USC nie może więc potwierdzić fotokopii za zgodną z oryginałem.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo karne
PiS zaostrza przepisy - dożywocie i kary dla 14-latków. Kontrowersji jest więcej
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Prawo karne
Porzucił w lesie kota z cewnikiem i wenflonem. Jest wyrok
Prawo drogowe
Nowe fakty ws. wypadku na A1. Będą zarzuty dla kierowcy BMW
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Wyłom czy eksces Sądu Najwyższego? Korzystny dla banku wyrok ws. frankowej