Od 16 marca osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu — to po 40 zł dziennie za osobę. Zadanie wypłaty tych świadczeń zostało zlecone gminom.

Czytaj więcej

Można już składać wnioski o 40 zł za przyjęcie uchodźcy

Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do ministra Pawła Szefernakera z MSWiA zwrócił uwagę na problem, że ustawa nie sprecyzowała sposobu, w jaki gmina odmawia przyznania świadczenia. Dlatego osoby, które spotkają się z taką odmową, mogą mieć uzasadnione wątpliwości czy i jak mogą ją zaskarżyć.

Zastrzeżenia rzecznika budzi również pozostawienie gminom pola do decyzji, czy wypłatę świadczenia uzależnić od kontroli warunków, w jakich przyjmowani są uchodźcy.

Zgodnie ze specustawą warunki przyznawania świadczenia regulować ma rozporządzenie Rady Ministrów. Te natomiast pozostawiło gminom prawo do decydowania o obwarowaniu wypłaty środków dodatkowymi wymogami.

W ocenie rzecznika jest to niedozwolona subdelegacja uprawnienia do wydania przepisów. Zgodnie z art. 92 ust. 2 Konstytucji organ upoważniony do wydania rozporządzenia nie może przekazać tej kompetencji innemu organowi. Dlatego jednolite i konkretne warunki przyznawania świadczenia powinny być określone na poziomie rozporządzenia.

RPO zwrócił się do Szefernakera o działania mające na celu wyeliminowanie z ustawy wskazanych problemów.

Czytaj więcej

Specustawa o uchodźcach: wszystko, co trzeba wiedzieć