Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uwzględnił skargę podatnika, któremu fiskus odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Sprawa dotyczyła skuteczności doręczenia decyzji, którą podatnikowi określono zobowiązanie podatkowe w VAT za trzy kolejne miesiące 2014 r. Urzędnicy wysłali ją pocztą. Podatnik jej nie odebrał, ale fiskus zastosował fikcję tzw. doręczenia zastępczego.

Podatnik złożył odwołanie i wniosek o przywrócenie terminu do jego wniesienia, bo przekonywał, że decyzja nie została mu doręczona. Nic to nie dało. Fiskus odmówił przywrócenia terminu. Stwierdził, że podatnik ponosi winę w jego niezachowaniu, gdyż pomimo doręczenia zastępczego mógł się dowiedzieć o wydaniu decyzji. Zwłaszcza że upoważnił żonę do jej odbioru i de facto odebrał kopię decyzji.

Mężczyzna zaskarżył odmowę i wygrał. Krakowski WSA – w przeciwieństwie do fiskusa – stwierdził, że w sprawie nie wszystko było w porządku, a już na pewno nie w zgodzie z procedurą.

Czytaj więcej

Przedwczesne zwrócenie przesyłki nadawcy, a przyjęcie fikcji doręczenia zastępczego - wyrok WSA

Kontrola sądu dokonana z urzędu stwierdziła bowiem brak na kopercie zawierającej adnotację o doręczeniu zastępczym jakiejkolwiek wzmianki o powtórnym awizowaniu przesyłki poleconej.

Tymczasem, jak przypomniał sąd, zgodnie z przepisami przewidującymi tzw. fikcję doręczenia, w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany operator pocztowy przechowuje pismo przez 14 dni w swojej placówce.

Doręczenie przesyłki w trybie zastępczym opiera się na domniemaniu prawnym, że trafiła ona do rąk adresata, ale pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów prawnych, m.in. dwukrotnej awizacji przesyłki. W spornej sprawie z dowodu doręczenia decyzji nie wynika zaś, aby przesyłka była dwukrotnie awizowana. A jak podkreślił WSA, jest to bezwzględna przesłanka prawidłowości doręczenia decyzji w trybie zastępczym. Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Kr 399/21

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ