Marsz rozpocznie się w samo południe pod siedzibą Okręgowej Rady Adwokackiej Warszawie przy al. Ujazdowskich 49. Stamtąd uczestnicy przejdą pod budynek kancelarii premiera, by przedstawić swoje postulaty. Dotyczą one w pierwszej kolejności usprawnienia pracy sądów – tak by były one szybkie, dostępne dla obywateli i niezależne. Adwokaci podkreślają, że „próby demontowania demokratycznego państwa prawa” i „ograniczania niezależności sądów” skutkują spadkiem zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości – a także znaczącym wydłużaniem się  czasu trwania postępowań sądowych (co tylko nasiliło się w ostatnich latach). Zawrócono też uwagę na w niektórych sprawach wysokość opłat sądowych stanowi barierę utrudniającą realny dostęp obywateli do wymiaru sprawiedliwości – warszawska ORA domaga się zatem ich obniżenia.

Czytaj więcej

Stawki za urzędówki adwokatów i radców zostaną podniesione

Podniesione za to miałyby być stawki za pomoc prawną świadczoną z urzędu. Adwokaci wskazują, że obecnym model powoduje, że praca przy takich sprawach odbywa się za kwoty niższe od minimalnego wynagrodzenia (czasem nawet 5-7 zł za godzinę). A zdarza się, że to pełnomocnik realnie dopłaca do takiej pomocy, bo część kosztów jest na niego przenoszona. Palestra upomina się przy tym także o podwyżkę wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur. Wśród postulatów protestu wyrażono też poparcie dla projektu ustawy o szczególnych zasadach prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu pomocy prawnej, przygotowanego przez NRA. Przewiduje on, że taka pomoc mogłaby być świadczona tylko przez profesjonalnych pełnomocników, co miałoby ukrócić działalność różnego rodzaju „kancelarii prawnych” lub „odszkodowawczych”.

Protest jest organizowany w ślad za uchwałą podjętą 20 maja 2023 r. przez Zgromadzenie Izby Adwokackiej w Warszawie, w której to adwokaci warszawscy jednoznacznie zobowiązali Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie do organizacji protestu przeciwko niegodziwym stawkom wynagrodzenia z tytułu pomocy prawnej udzielanej z urzędu oraz z tytułu świadczenia pomocy prawnej w punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Czytaj więcej

Resort Ziobry: stawki za urzędówki dla adwokatów i radców wzrosną dwukrotnie