Tag: Usługi, Ceny, Zarobki Prawnicze

TSUE wskazał, jak adwokaci mają określać stawki godzinowe w umowach

Umowa o świadczenie usług prawnych zawarta między adwokatem i konsumentem, które określa cenę w oparciu o zasadę stawki godzinowej bez dodatkowych wyjaśnień, nie odpowiada wymogowi wyrażenia prostym i zrozumiałym językiem - uznał w czwartek unijny Trybunał Sprawiedliwości.

Sytuacja kobiet w branży prawniczej – jak ją poprawić

Choć sytuacja kobiet na rynku prawnym w Polsce się poprawia, wciąż mamy w tej kwestii wiele do zrobienia.

Andrzej Tokaj: Światowa palestra o współczesnych wyzwaniach

Po zimnej wojnie wieszczono triumf liberalno-demokratycznych ideałów. To była mrzonka.

Stawki pełnomocników bez zmian od ponad 15 lat

Samorządy profesjonalnych pełnomocników krytycznie oceniają propozycje zmian stawek za czynności radców prawnych i adwokatów w postępowaniach przed sądem zamówień publicznych.

ORA ostrzega: podszywają się pod adwokatów, choć nie wykonują zawodu

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie ostrzega obywateli przed osobami, które "nie będąc adwokatami wykonującymi zawód, oferują pomoc prawną tak, jakby były adwokatami".

Arkadiusz Turczyn: Prawo cytatu

Wykonywanie zawodu prawniczego ze swej istoty wymaga sięgania do różnorodnych źródeł, literatury czy orzecznictwa. W drugim przypadku jako bezprzedmiotowe może jawić się analizowanie tzw. prawa cytatu z uwagi na wyłączenie, o którym mowa w art. 4 pkt 2 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. DzU z 2021 r., poz. 1062 z późn. zm., dalej jako u.p.a.p.p.; zob. wyrok SN z 26 września 2001 r., IV CKN 458/00, LEX nr 52711, wyrok SN z 27 lutego 2009 r., V CSK 337/08, orzecznictwo SN dostępne pod adresem www.sn.pl poza wyraźnie wskazanymi źródłami), jednak praktyka pokazuje, że sam sposób przywołania, o którym mowa w art. 29 u.p.a.p.p. (przed nowelizacją art. 29 ust. 1 u.p.a.p.p.), może niekiedy budzić wątpliwości.

Radca prawny nie może potrącać swojego wynagrodzenia z należności klienta

Potrącenie należności za prowadzenie jednej sprawy klienta z kosztów sądowych wpłaconych z innej jest niedopuszczalne i powinno być surowo karane.

Beata Morawiec: Na przeprosiny ministra czekam już dwa lata

Historia mojej walki o dobre imię z aparatem państwa jest już znana – mówi Beata Morawiec, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie i prezes SS Themis.

Koszty prowadzenia kancelarii prawnej obniżające podstawę opodatkowania

Prowadzenie własnej kancelarii prawnej związane jest nierozerwalnie z ponoszeniem określonych kosztów, zarówno tych stałych, jak i doraźnych, dotyczących na przykład wyposażenia lokalu, niezbędnego do świadczenia usług prawnych. Warto zatem wiedzieć, że koszty te, co do zasady, mogą zmniejszać podstawę opodatkowania.

Anna Nowacka-Isaksson: Prawnicy nie chcą już tyle pracować

Prawnicy to osoby, a nie zasoby. Ich postrzeganie musi się zmienić.